Skip to content

Utslag

Inom det svenska rättsväsendet finns mängder av begrepp som används för att beskriva olika områden och juridiska situationer. Vissa har en generellare typ av innebörd medan andra syftar till något mer specifikt i en särskild process. Ett så kallat utslag är ett exempel på rättsterm som används för att beskriva en detalj inom myndighets- och domstolsväsendet, får man ett utslag från kronofogden på något innebär det i korta drag att man måste fullgöra vad som beslutats och framgår i utslaget. Begreppet går alltså på många sätt att jämföra med den andra svenska rättstermen dom, även om jämförelsen varit en terminologiskt omdiskuterad fråga i tider.

Delgivning

Då ett utslag, eller en dom, på ett dokumenterat sätt överlämnas till någon (oftast till den som ska delges) för att i ett senare läge verka som bevis i rättegång används den juridiska termen delgivning för att förklara momentet. Ibland är det även krav eller preskriptionsavbrott som ligger bakom en delgivning.

Om man har valt att inte göra några invändningar mot de krav som blivit ställda meddelas ett utslag som man måste acceptera och utföra i enighet med vad som framgår där i. I vissa fall kan det handla om en skuld som ska betalas direkt till personen eller företaget i fråga, andra gånger använder sig sökanden av ett ombud som tar betalt.

Oenighet om utslag

Skulle det vara så att man som svaranden inte är enig med ett utslag, eller dom, man blivit varse om kan man ansöka om så kallad återvinning hos tingsrätten, vilket innebär att ärendet tas upp på nytt i domstol. Det krävs dock att en skriftlig ansökan om återvinning skickas in högst en månad efter att utslaget datumställts. Oavsett man ansöker om återvinning eller inte är man betalningsskyldig och det påförs även domstolsavgift. Under tiden ärendet befinner sig på domstolsnivå kan man ansöka om så kallad inhibition, vilket innebär att indrivandet av skulden hålls inne tills dess att domstolen färdigställt ärendet.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email