Skip to content

Fakturera till utlandet

Om du säljer tjänster till ett annat land än Sverige, men inom EU, så gäller vissa regler för hur moms ska tas ut. Regelverket är mycket stort och komplicerat, och denna text är inte uttömmande utan pekar på de viktigaste sakerna att tänka på vid fakturering utlandet.

Moms tas ut i kundens hemland

Momssatserna skiljer sig mellan EU-länderna och huvudregeln är att moms betalas av kunden i det landet köpet görs. Det innebär att på din faktura till utlandet så redovisar du ingen moms under förutsättning att köparen i det andra landet redovisar moms. I vissa fall ska du dock ta ut moms av den utländska köparen.

Här är huvudreglerna:

Du måste först ta reda på om köparen är en beskattningsbar person, och då menas oftast ett företag som deklarerar moms, eller är köparen en privatperson som inte ska deklarera moms. Nu behöver inte alla som bedriver verksamhet vara momspliktiga, det finns undantag i Sverige liksom i övriga Europa. En tandläkare eller viss utbildningsverksamhet är undantagna, men kriteriet är att de bedriver en ekonomisk verksamhet och då måste du agera efter det. Alla juridiska personer som stiftelser och föreningar med mera är att betrakta som beskattningsbara även om de inte har någon ekonomisk verksamhet.

VAT-nummer

Om kunden har ett VAT-nummer så kan du direkt utgå från att köparen är beskattningsbar. VAT-numret är ett momsregistreringsnummer och gäller i stort sett i hela världen. Om köparen inte har ett VAT-nummer kan köparen ändå vara beskattningsbar. Det som avgör är om köparen bedriver ekonomisk verksamhet.

Avgörande var tjänsten anses konsumeras

Slutligen måste du som fakturautställare ta reda på var tjänsten slutligen konsumeras. Är det i köparens hemland? Du behöver veta var köparen har sin verksamhet lokaliserad, var hans verksamhet har sitt säte. Konsumerar han den som beskattningsbar person det vill säga i sin verksamhet eller ska han använda sig av tjänsten privat.

Det är många överväganden som ska göras och det finns många undantag från huvudregeln. Är du tveksam ska du vända dig till Skatteverket.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email