Skip to content

Här kan ni enkelt skicka in en ansökan om att bli kund hos oss. Fyll i formuläret nedan så kommer vi att granska er ansökan så snart som möjligt. Som kund kommer ni att få tillgång till vår kundwebb där ni själva enkelt  kan registrera och följa era ärenden. Om ni skickar stora mängder fakturor eller om ni skulle behöva en anpassad IT-integration så kan ni kontakta oss för att få en offert.

Behöver ni en anpassad lösning?
Vad kostar våra tjänster?
Vilka villkor gäller?
Behöver ni en anpassad lösning?
Vad kostar våra tjänster?
Vilka villkor gäller?

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare

Prislista inkasso*

*Prislistan tillämpas endast vid avtal som tecknas genom hemsidan

 • Årsavgift 0 kr

  Inkluderar personlig kundhandläggare och obegränsat antal användarlicenser till vår kundwebb.

 • Ärende/startavgift 0 kr
 • Misslyckat ärende 0 kr
 • Provision av inkasserat belopp 0 kr

  100% av inkasserat kapital för ärenden inom Sverige tillfaller er.

 • Återkallat inkassoärende

  Vid återkallelse av ärende på grund av felaktig fordran debiteras upplupna avgifter. Vid återkallelse av korrekt fordran, eller vid efterskänkning av räntor och avgifter debiteras förväntade intäkter (ränta + avgifter).

 • Utlägg till myndighet / delgivingskostnad

  Myndigheters kostnader alternativt utlägg för delgivning debiteras och krediteras vid inkassering av dessa.

 • Långtidsbevakning

  Tillämpas 8 månader efter mottaget ärende. Vid lyckat ärende tillfaller 60% av inkasserat kapital er, kvarstående 40% debiteras som avancerat företagsinkasso.

 • Provision vid utlandsinkasso

  För utlandsärenden tas en andel av kapitalet som provision. Kapitalandelen är för närvarande 5 % för fordringar inom Norden, 12 % för fordringar inom övriga Europa och 25 % för fordringar i resterande del av världen

 • Inkasserade avgifter och ränta

  Inkasserade avgifter och ränta tillfaller PS Inkasso & Juridik

Tvistiga fordringar

 • 975 kr/timme för fordringar med kapitalbelopp upp till 3000 kr

 • 1,375 kr/timme för fordringar med kapitalbelopp från 3001 kr upp till 50% av vid arbetets utförande gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110)

 • 1,875 kr/timme för fordringar med ett kapitalbelopp överstigande 50% av vid arbetets utförande gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110)

 • 2.250 kr/timme när det gäller juridik där rättskydd via försäkring ska användas

Betalningsvillkor

20 dagar efter fakturadatum.