Skip to content

Handräckning

Idag är det inte ovanligt att köpa och sälja saker på kredit, vilket bygger på en tillit mellan köpare och säljare. Köparen litar helt enkelt på att få betalt för den service eller produkt som har beställts, och levererar innan betalning har utförts. På detta sätt hamnar företaget i en besvärlig position om kunden inte betalar enligt överenskommelse. Företag kan då få problem att betala sina leverantörer, vilket skapar en negativ kedjereaktion.

För att få hjälp med att driva in obetalda fakturor och skulder kan företaget vända sig till ett inkassoföretag som köper skulden av företaget, och åtar sig att driva in betalningen från kunden.

Hur fungerar handräckning?

Olika inkassoföretag har olika metoder för att driva in skulder, men vanligast är återkommande påminnelser till kunden via antingen brev eller telefon. Ofta erbjuder fordringsägaren också delbetalningar och diskussioner kring hur betalningen kan lösas om kunden har svårt att betala hela summan direkt. Ibland är dessa försök dock ofruktsamma och fakturor förblir obetalda i flera månader trots upprepade påminnelser till kunden. I dessa fall kan inkassoföretaget använda sig av handräckning.

Handräckning innebär att inkassoföretaget ber kunden lämna över egendom eller värdesaker, till exempel en bil, en tv eller ett hus, som täcker beloppet på den obetalda fakturan. Detta kallas för vanlig handräckning och handläggs av Kronofogden enligt svensk lag.

Att bestrida en handräckning?

Den som vill bestrida en handräckning, och som alltså inte tycker att den är rimlig eller bör sättas i verket, kan meddela detta till Kronofogden. Det är sedan upp till tingsrätten att bedöma vem som har rätt, och det är alltså inte Kronofogden som avgör om en handräckning är rimlig eller inte. Detta innebär att en handräckning ses som en laglig process som behandlas av samhället enligt rådande praxis.

Den som av olika anledningar väljer att inte svara på ett inkassobolags påminnelser eller erbjudanden om avbetalningsplaner bör veta att det är högst otroligt att fallet kommer att släppas eller glömmas bort, och att det kan sluta med rättsliga konsekvenser.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email