Skip to content

Fakturera till privatperson?

Att betala mot faktura är det vanligaste betalningssättet företag emellan. Då det gäller privatpersoner så är det vanligaste att personen betalar kontant, eller om det är stora belopp så kan det ske på avbetalning genom att ett finansieringsbolag tecknar krediten som kunden sedan betalar av på. Det finns dock många möjligheter för privatpersoner att handla mot faktura.

Fakturering till privatperson knutet till vissa branscher

Betalning mot faktura till privatperson medför onekligen vissa risker och även visst förarbete. Risken som säljaren tar är inte obetydlig om man inte på förhand vet vilken kreditvärdighet och betalningsmoral kunden har. Därför kan det krävas att säljaren gör en kontroll av kundens möjlighet att betala. Ett exempel på tjänster som ofta betalas mot faktura är flytt av bohag. Här görs det ofta kontroller av kundens likviditet innan.

Postorderföretag i modebranschen kan medge betalning mot faktura, en kontroll görs då om kunden har några betalningsanmärkningar. Till och med livsmedel kan betalas genom faktura. De stora livsmedelskedjorna ICA och COOP har egna banker, och handlar man genom självscanning och betalar med deras kort kan man få faktura på beloppet månadsvis. Innan den möjligheten ges har kunden ansökt om ett maxbelopp för krediten och respektive bank har beviljat kreditgränsen.

Vid bygg- och anläggningsarbeten betalar ofta privatpersoner till säljaren via faktura.

Detta ska finnas på fakturan:
  • Namn och adress i sin helhet på företag och kund.
  • Om det är ett aktiebolag ska företagets fullständiga namn och adress och orten för bolagets säte finnas med.
  • Specifikation av vad som sålts, mängd och utsträckning.
  • Fakturanummer och fakturadatum och även leveransdatum.
  • Förfallodatum, vanligast 30 dagar.
  • Bank- eller plusgironummer som kunden ska betala till.
  • Underlag för moms specificerat för olika momssatser.
  • Pris per enhet och om varorna har sålts för nedsatt pris.
  • Momsbelopp ska finnas med samt momsregistreringsnummer och uppgifter om företaget har F-skattsedel.

Vill du kunna ta ut dröjsmålsränta ska den uppgiften finnas med på fakturan. Om den uppgiften saknas får du inte ta ut dröjsmålsränta.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email