Skip to content

Borgen

De flesta svenskar känner till begreppet borgen, som innebär att en fysisk eller juridisk person går i god för någon annan, ofta vid lån. Den som går i borgen, borgensman, lovar att den som tar lånet, gäldenären, är kapabel att hantera detta och kommer att betala tillbaka enligt överenskommelse. Om gäldenären inte levererar enligt avtal blir det borgensmannen som får stå till svars och riskerar att tvingas betala det som gäldenären åtagit sig. Detta gör att det finns viss risk med att gå i borgen för någon annan. En vanlig situation är att en förälder blir borgensman för sitt barn när denne vill ta lån för att exempelvis köpa en bostad.

Olika typer av borgen

En borgen är ett förfarande som finns inskrivet i svensk lag, i Handelsbalken. Det rekommenderas att alla borgensavtal ingås skriftligen, för att undvika missuppfattningar och bevissvårigheter om tvister skulle uppstå. Det finns flera olika typer av borgen och så kallad enkel borgen är en av dem. Enkel borgen betyder att borgensmannen tar på sig att betala om gäldenären inte kan uppfylla sin del av avtalet på egen hand, efter påtryckningar från till exempel ett inkassoföretag.

En annan typ av borgen är proprieborgen, som utformats för banker och kreditgivare med affärsmässig inriktning, vilka tyckt att enkel borgen är omständlig att hantera. Under proprieborgen kan inkassoföretaget kräva borgensmannen på inbetalning direkt utan att först försöka få gäldenären att betala med alla medel. Ytterligare en annan typ av borgen är solidarisk borgen som innebär att flera olika personer gått i borgen för samma lån eller gäldenär, och alla ansvarar då för sin del av avtalet.

Preskription av borgen

En preskription är ett juridiskt begrepp som innebär att ansvar förfaller efter en viss tidsperiod. Man talar ofta om preskription vid brott, där olösta brottsmål automatiskt läggs ner och förfaller en viss tid efter brottet, ofta 10 år. Då kan den skyldige inte fällas även om denne hittas och erkänner, eftersom preskriptionstiden gått ut. Samma sak gäller vid en borgen, då borgensansvaret bortfaller samtidigt som huvudförbindelsen (till exempel lånet) försvinner på grund av preskription.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Fält markerade med en * är obligatoriska