Skip to content

Har du fått brev från oss?

Här kan du logga in för att lösa ditt ärende och hitta mer information.

Ring oss

Våra telefontider är måndag-fredag mellan 9.00-12.00 samt 13.00-16.00

Om du har fått ett brev från oss betyder det att ett företag som du har handlat från har anlitat oss för att förmedla inbetalningen. I brevet finns ett ärendenummer och ett lösenord som du kan använda för att logga in i vår gäldenärsportal, bliskuldfri.se. Där kan du:
  • Få en tydlig översikt av dina ärenden hos oss och se din totala skuld.
  • Betala av din skuld direkt.
  • Ta kontakt med oss om du har några frågor eller om du behöver hjälp.
Vill du veta mer? Nedan finner du mer information om du ska gå till väga om du har fått en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav från oss.
Title of the document Logga in
För att betala behöver du logga in med det ärendenummer och lösenord som står i brevet. Där kan du sedan se din skuld och välja det betalningsalternativ som passar dig bäst.

Om du inte kan betala just nu är det viktigt att du snabbt tar kontakt med oss så kan vi tillsammans komma fram till en lösning. Om du inte kan betala och inte kontaktar oss så snart som möjligt riskerar du att ärendet går vidare till kronofogden.

Betalningspåminnelser och inkassokrav är inte offentlig information och syns därför inte utanför våra egna system. Du får inte någon betalningsanmärkning bara för att du har fått ett inkassokrav och detta kommer inte att visas i någon kreditupplysning.

Om ett inkassokrav däremot förblir obetalt kommer ärendet att lämnas vidare till kronofogden där du riskerar att få en betalningsanmärkning. Denna information är offentlig och syns  därför i kreditupplysningar.

Om du får en betalningspåminnelse innebär det att du har missat att betala en skuld och att skuldens förfallodatum har passerat. Betalningspåminnelsen kan innehålla varierande information beroende på borgenären, exempelvis: nytt förfallodatum, information om kommande åtgärd vid fortsatt utebliven betalning och liknande. Det är viktigt att veta att betalningspåminnelser inte omfattas av inkassolagen.

Inkassokrav innebär någon form av påtryckning för borgenärens sak. Vanligtvis är inkassokravet en varning om att ansökan om ett betalningsföreläggande kommer att inges till Kronofogdemyndigheten. Inkassokrav är reglerade av inkassolagen där bestämmelser kring inkassokravets utformning är bestämda.

Den tidsfrist du har för att betala står angiven i ditt inkassokrav. Enligt god inkassosed ska det vara minst 8 dagar. Om du har problem med att hitta betalningsdatumet, logga in och ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Det är viktigt att du tar kontakt med oss så fort du kan, inom angivet datum på kravet. Det finns annars risk för att vi har gått vidare rättsligt med ditt inkassokrav.

Om du anser att ditt ärende är felaktigt och vill bestrida ska du skriftligen ta kontakt med oss där du ger en förklaring till vad du anser vara felaktigt med fordran. Du kan ta kontakt med oss via mail och telefon.