Skip to content

När konkurserna ökar är det ännu viktigare att hantera fordringar på rätt sätt

Konkurser ökar och nystarter minskar

Antalet konkurser i Sverige har ökat kraftigt, även i jämförelse med de senaste årens pandemi. Årets siffra hittills är nu den högsta på tio år med en ökning på 49% under juli jämfört med samma period 2022 enligt UC. Samtidigt har antalet nystartade företag rasat med hela 87% under juni, särskilt inom de branscher som är extra pressade av de stigande räntorna.

Vad innebär detta för svenska B2B-företag?

Det försvagade ekonomiska läget betyder att B2B-företag måste vara mer medvetna om de ökade riskerna med att sälja på kredit. Dels genom att mer noggrant utvärdera de krediter som ges, och dels genom att tillämpa rätt typ av fordringshantering för de fall när betalning uteblir. Men vi vet av erfarenhet att majoriteten av utmätningsförsök mot företag inte lyckas inkassera kapitalet, så att enbart använda sig av traditionella inkasseringsvägar där man tar snabbaste vägen till Kronofogden är inte skydd nog. Därför är valet av inkassopartner ännu viktigare i ekonomiskt känsliga tider.

Hur kan rätt typ av fordringshantering hjälpa?

När det ekonomiska läget försämras lönar det sig ännu mer att använda alternativa indrivningsvägar i kombination med tidig och djupgående analys av förfallna fordringar. Genom att snabbt se över den förfallna fordran och gäldenärsföretagets ekonomiska omständigheter kan vi enklare och med större träffsäkerhet rekommendera rätt steg att ta härnäst. I dessa tider har exempelvis juristbrev och betalningsanmaningar visat sig extra effektiva, även i situationer där gäldenärsföretaget har skulder hos flera fordringsägare. 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group. Om du är intresserad av att veta mer om våra inkassotjänster når du oss på 070 – 946 12 06 eller sales@psfinancegroup.com

Dela:

Fler nyheter

Är du intresserad
av våra tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. En av våra säljrepresentanter kommer att kontakta dig inom kort för att ta fram det perfekta förslaget för din verksamhet.