Skip to content

Rätt inkasseringsväg påverkar resultatet med 20%

För att kunna inkassera företagsfordringar som inte betalas genom påminnelse eller inkassokrav måste man välja rätt väg innan kvalificerad indrivning påbörjas. Det gör vi på PS Inkasso & Juridik genom det vi kallar differentierad indrivning, där varje fordran analyseras baserat på:

1. Gäldenärsföretagets betalningshistorik och vilken bransch som gäldenärsföretaget verkar i.

2. Fordrans storlek och vilken typ av fordran det avser.

 

NÄR LÖNAR SIG BETALNINGSFÖRELÄGGANDE?

I de fall som gäldenärsföretaget verkar i en stadig bransch samt saknar historiska betalningsproblem är det sannolikt att ansökan om betalningsföreläggande via KFM fungerar väl då betalning normalt sker när ansökan blir delgiven. Detta passar även vid mindre fordringar då det är en kostnadseffektiv metod.

I de fall man väljer ansökan om betalningsföreläggande och gäldenärsföretaget inte betalar fordran får man ett utslag (exekutionstitel). Grundtanken är då att man ska få in fordran via utmätning/verkställighet som sker via kronofogdemyndigheten. Tyvärr visar en undersökning att endast 10-20% av utmätningar mot företag ger någon form av inkassering. Detta beror sannolikt på att aktiebolag i regel har flertalet andra skulder som är större och mer prioriterade. Dessutom har bolag, till skillnad från privatpersoner, sällan utmätbara tillgångar kvar och ofta tömda bankkonton när utmätnings försök genomförs i praktiken.

 

BETALNINGSANMANING EFFEKTIV MOT FÖRETAG

Om fordran dock är större (>20.000 SEK), mot ett företag med historiska betalningsproblem eller som befinner sig i en bransch i akut kris måste man välja en indrivningsväg som är snabb och effektiv för att hinna få betalt innan eventuell rekonstruktion eller konkurs. I dessa fall rekommenderar vi därför att delge en betalningsanmaning. Historiken visar nämligen att mer än 80% betalar vid en sådan.

Betalningsanmaningen kan också kombineras med brev till hela gäldenärsföretagets styrelse om eventuellt personligt betalningsansvar när det finns indikationer på att bolaget varit på obestånd när varan eller tjänsten beställdes vilket i flera fall hjälper till att få dem att prioritera betalning.

Med PS metodik som även inkluderar telefoninkasso kan en drygt 20% högre lyckandegrad avseende företagsfordringar uppnås räknat på de uppdrag där gäldenären inte betalat på själva inkassokravet inom 8 dagar.*

*Beräknat på en snittfordran mot företag på 10.000 kr med normal beloppsspridning.

___________________________________________

Vill du veta mer om våra tjänster? Hör gärna av dig till oss på 0735 – 20 66 83 eller sales@psfinancegroup.com 

För fler nyheter, tips och råd, följ oss gärna på LinkedIn. 

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska