Påminnelseservice

Skicka påminnelsefakturor med hjälp av oss

Om ni har en bra rutin kring fakturering och reskontrahantering kan ni välja att outsourca hantering av betalningspåminnelse till oss. Ni bestämmer själva antalet påminnelser och eventuell mjukare hanteringsmodell för era viktigaste kunder. Vi strävar efter att öka betalningsmoralen hos era kunder vilket ger er ett bättre kassaflöde och ökad likviditet.

Genom att överlämna hela- eller delar av er kravhantering till oss via påminnelseservice får ni lägre kundförluster och förbättrad likviditet genom snabbare inkassering. Vi skickar ut era krav och avlastar er med administrationen genom att ta över er fakturering. Lika viktigt som att driva in fordringar är att ni behåller era goda kundrelationer och om dessa värnar vi därför alltid högt. En konsekvent kravhanteringspolicy lönar sig i längden.

Differentierad kravhantering med PS-metoden

PS metoden är en kravhanteringsmetod som kan användas för både påminnelse- och inkassohantering. Vi kategoriserar era kunder i tre olika kategorier: riskkunder baserat på creditscore och historik, normala kunder eller utvalda VIP-kunder som ni själva utser. En mjukare hantering kan tillämpas på VIP-kunderna och en snabbare hantering på riskkunderna.

Metoden ger både lägre kundförluster som en mjukare hantering av era viktigaste kunder. Genom att differentiera hantering uppnås den mest optimala kravhanteringen och genom att basera klassificeringen på historik får de kunder som återkommande betalar sent en snabbare hantering och kortare betalningstider.

Förseningsbrevsavgifter kan också kombineras denna modell med valfritt belopp vid första kravet. Naturligtvis kan dröjsmålsräntedebitering användas på rätt sätt för bättre betalningsbeteende i framtiden.

 

Vad ingår i påminnelseservice?

  • Skräddarsydd lösning anpassad för ert företag
  • Betalningspåminnelser
  • Inkassoåtgärder
  • Rättsliga åtgärder

Vill du veta mer om vårt tjänsteutbud?

Fält markerade med en * är obligatoriska