Skip to content

Påminnelseservice

Skicka påminnelsefakturor med vår hjälp

Genom att överlämna hela eller delar av er kravhantering till oss via påminnelseservice får ni lägre kundförluster och förbättrad likviditet genom snabbare inkassering. Vi skickar ut era krav och avlastar er med administrationen genom att ta över er fakturering.

Bestäm själv antalet påminnelser

Om ni har en bra rutin kring fakturering och reskontrahantering kan ni välja att outsourca hantering av betalningspåminnelse till oss. Ni bestämmer själva antalet påminnelser och eventuell mjukare hanteringsmodell för era viktigaste kunder. Vi strävar efter att öka betalningsmoralen hos era kunder vilket ger er ett bättre kassaflöde och ökad likviditet. Lika viktigt som att driva in fordringar är att ni behåller era goda kundrelationer och om dessa värnar vi därför alltid högt. En konsekvent kravhanteringspolicy lönar sig i längden.

Vi är specialister på kravhantering som förbättrar ert kassaflöde. Genom att använda snabbhet i kravflödet, dröjsmålsräntedebitering samt differentierade krav- och förseningsavgifter kommer den genomsnittliga betalningstiden att förkortas vilket förbättrar ert kassaflöde och er likviditet. Era slutliga kundförluster kommer också att minimeras.

Vad ingår i påminnelseservice?

  • Skräddarsydd lösning anpassad för ert företag
  • Betalningspåminnelser
  • Inkassoåtgärder
  • Rättsliga åtgärder

Differentierad kravhantering

PS metoden är en analytisk kravhanteringsmetod som kan användas för både påminnelse- och inkassohantering. Vi kategoriserar era kunder i tre olika kategorier: riskkunder baserat på creditscore och historik, normala kunder eller utvalda VIP-kunder som ni själva utser. En mjukare hantering kan tillämpas på VIP-kunderna och en snabbare hantering på riskkunderna.

Metoden ger både lägre kundförluster såsom en mjukare hantering av era viktigaste kunder. Genom att differentiera hantering uppnås den mest optimala kravhanteringen och genom att basera klassificeringen på historik får de kunder som återkommande betalar sent en snabbare hantering och ni får kortare betalningstider och ett förbättrat kassaflöde.


RISKKUNDER

Bedöms innebära en större risk för obestånd inom de närmaste månaderna. Kan baseras på extern kreditinformation eller från betalningshistorik till er som fordringsägare. Innebär en snabbare kravhantering med påminnelse kort efter förfallodagen och inkasso direkt efter att påminnelsen förfallit till betalning.

NORMALKUNDER

Här återfinns sannolikt majoriteten av era kunder. De får en normal påminnelse- och inkassohantering enligt de riktlinjer vi gemensamt tagit fram.

VIP-KUNDER

Av er utvalda kunder som får en mjukare hantering, exempelvis med fler påminnelser och telefonpåminnelse innan inkasso.

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad