Energiinkasso

Energiinkasso

Energiinkasso kräver särskilda insatser för att i den mån det är möjligt undvika frånkoppling av el. Vi arbetar med energiinkasso både avseende företagsfordringar och konsumentfordringar, vilket ställer olika krav på inkassoförfarandet. Vi arbetar med att tidigt utföra väsentlighetsprövning innan inkassokrav eller anmaning går ut vid bristande betalning. Denna utarbetade metod har visat sig resultera i högre återvinningsgrad och stärkta kundrelationer.

Analys och vägledning

Vi har som mål att ni ska få betalt för era fodringar och tar hänsyn till era kunders situation då vi utför analys och bedömning för varje enskild fordran innan en rekommenderad åtgärd i linje med el- och fjärrvärmelagen presenteras för er. Vi lägger stor tyngd vid analys och vägledning i processen för varje ärende vi hanterar. Detta i kombination med sömlösa integrationslösningar ger hög lyckandegrad och ökad lönsamhet. Ni tillåts fokusera på er kärnverksamhet då vi tar över inkassohanteringen och driver det juridiska arbetet och eventuell efterbevakning av både avflyttade och ej avflyttade gäldenärer.

Hos PS Inkasso & Juridik tilldelas ni en personlig handläggare för direktkontakt och genom vår moderna kundwebb har ni möjlighet att följa samtliga ärenden i realtid.

 

Har ni frågor om energiinkasso eller vill veta hur vi kan hjälpa er? Tveka inte att höra av er till oss på info@psfinancegroup.com eller 031 – 788 23 10.

Väsentlighetsprövning

Vi arbetar med att tidigt utföra väsentlighetsprövning innan inkassokrav eller anmaning går ut vid bristande betalning.

Hög lyckandegrad

Vi lägger stor tyngd vid analys och vägledning i processen för varje ärende vi hanterar. Detta i kombination med sömlösa integrationslösningar ger hög lyckandegrad och ökad lönsamhet.verksamheter.

Vill du veta mer om vårt tjänsteutbud?

Fält markerade med en * är obligatoriska