Skip to content

Välj rätt indrivningsväg mot aktiebolag

Vid obetalda företagsfordringar avseende aktiebolag är det endast 10-20% av utmätningsansökningarna som ger inkassering inom de första tre till tolv månaderna, visar en sammanställning av enskilda mål hos Kronofogdemyndigheten. Detta beror sannolikt på att aktiebolag i regel har flertalet andra skulder som är större och mer prioriterade. Dessutom har bolag, till skillnad från privatpersoner, sällan utmätbara tillgångar kvar och ofta tömda bankkonton när utmätningsförsök genomförs i praktiken. Misslyckade utmätningar efter betalningsföreläggande resulterar därmed sällan i inkasserade pengar för fordringsägarna, vilket kan ha förödande konsekvenser.

PS Inkasso & Juridik lägger stor vikt vid att erbjuda er kvalificerad rådgivning i all hantering gällande era fordringar. Detta innefattar analys och bedömning av kommande åtgärder efter att inkassokravet förfallit. Det är i detta steg som PS bedömer huruvida utmätning eller betalningsanmaning är den mest effektiva metoden, baserat på gäldenärens historik och ekonomiska situation. Utmätning mot aktiebolag bör endast väljas i de fall där man bedömer att det kan finnas tillgångar att mäta ut.

Oftast förespråkar vi på PS en alternativ metod som gör att gäldenären i fråga kan tvingas prioritera den fordringsägaren som vi företräder. Hos PS Inkasso & Juridik använder vi oss av betalningsanmaningar mot företag som har ett flertal betalningsanmärkningar och/eller misslyckade utmätningar som gör att just dina fordringar prioriteras av den skuldsatte.

Denna lösning har idag en hög lyckandegrad på upp emot 80% av de vi väljer för detta och förfarandet innebär inledningsvis en anmaning genom delgivning som kan följas av eventuell konkursansökan och konkursförhandling. Hos oss arbetar inkassohandläggare och jurister nära varandra vilket gör att vi kan hantera era fordringar på ett enkelt sätt genom hela processen. Målet är att få betalt inom 3060 dagar.

Vi ser till att ni får betalt för era fordringar så snabbt som möjligt. Detta är möjligt genom integration med ledande affärssystem, specialistkompetens inom en rad områden inom företagsinkasso och personlig service på hög nivå. Genom att hitta de mest effektiva vägarna till snabb inkassering tillåts ni att fokusera på er verksamhet och avlasta personal från avancerad administration. 

Hör gärna av er om ni vill veta hur vi tillsammans kan effektivisera ert kravflöde mot företag. 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group.

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn.