Skip to content

Småföretagare offer för långa betaltider

För småföretagare kan långa betaltider vara ett stort problem som skadar möjligheten till tillväxt och likviditet. Detta är något som ett antal näringslivsorganisationer uppmärksammat genom att starta initiativet Betaltider.se, som arbetar för att korta betaltiderna och få bolag att betala sina fakturor i tid. 

Det är inte ovanligt att inkorrekta fakturor skickas, framför allt från mindre bolag. I de fall inköpande företag väljer att inte rapportera detta och istället lägga fakturan åt sidan startas en ny tidsfrist vilket fördröjer transaktionerna ytterligare, informerar föreningen på sin webbsida. För att tidigt upptäcka eventuella felaktigheter rekommenderar PS Inkasso & Juridik därmed att snabbt efter förfallodatum kontakta de kunder som inte inkommit med betalning. 

– Det är ett sätt att få gäldenären att reagera omgående och vi får tillfälle att undersöka om något inte stämmer, berättar vår Senior Collector Annika. Ju tidigare efter förfallodatum som indrivningsprocessen börjar, desto effektivare blir hanteringen av eventuella betalningsbestridanden. 

Ett annat problem som föreningen Betaltider lyfter är att marknadsledande företag utnyttjar leverantörsföretagen genom att förlänga betaltiderna och på så sätt tvingas andra företag agera bank åt sina egna kunder. Nu kan en ny lag vara på gång. 

Det var senast 2013 som ett lagförslag kring ämnet var på bordet. Detta förslag innebar då att betalningsfrister längre än 30 dagar ej skulle tillåtas men kritiserades för att det skulle försvaga Sveriges konkurrenskraft internationellt sett, varpå det lades ner.  

Ett nytt förslag från Näringsdepartementet avseende rapportering av betaltider har nu förts fram. Detta skulle innebära att mellanstora och stora bolag enligt lag skulle behöva redovisa sina faktiska betalflöden såsom avtalade och faktiska betaltider, som ett sätt att utvärdera effekten av Uppförandekoden om betaltider inom näringslivet. 

Det framkommer ur en rapport från Tillväxtverket och Bolagsverket att den genomsnittliga betalningstiden från stora till små bolag är 33 dagar. Det slås även fast att om tiden skulle minska till endast 30 dagar, skulle svenska småföretags likviditet öka med upp emot 780 miljoner kronor. 

 

För senaste nytt, följ oss på LinkedIn. 

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska