Skip to content

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister vill dela med mig av. Maila oss gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar PS Juridik!

 

Spelberoende tog ut lån på 50 000 kr med sambons BankID

Mannens spelberoende sambo ansökte om lån i mannens namn genom hans mobila BankID, varpå banken betalade ut 50 000 kr till mannens konto. Mannen antog att pengarna var en utbetald vinst och ställde sig därmed frågande till om han verkligen var återbetalningsskyldig. Mannen ansågs ha befogad anledning att anta sin rätt till pengarna, men det framgår av utredningen att mannen lämnat framme sin extramobil utan uppsikt fastän han visste om att sambon vid tidigare tillfällen använt hans pengar. Hovrätten konstaterar att mannen kunnat se till att sambon inte skulle kunna använda hans BankID utan samtycke samt att banken i fråga ej kunnat kontrollera underteckningen av låneansökningen. Slutligen bedömer hovrätten mannen till återbetalningsskyldig av det totala beloppet.

 

Missade anslutningsflyg efter försening – får rätt till ersättning

Resenärer landade vid sin slutdestination hela tre timmar senare än avtalad ankomsttid, detta efter att en flygförsening på 51 minuter gjort att de missat sitt anslutningsflyg. Hovrätten påpekar att orsaken till den ursprungliga förseningen och huruvida den påverkat anslutningsflyget inte går att fastställa då flygbolaget inte uppvisat att förseningen berott på extraordinära omständigheter. Därmed blir flygbolaget skyldiga att ersätta resenärerna med 400 euro per person. Dessutom beslutar hovrätten att resenärerna även har rätt till ersättning för rättegångskostnader.

 

Hyresinbetalning via bankkontor anses mottagits omgående

Hyresvärden ville säga upp hyresavtalet med en av sina hyresgäster på grund av upprepade sena hyresinbetalningar. Hyresgästen menade att hon inte haft möjlighet att betala in hyrorna i tid med anledning av sin egen och hennes döttrars ohälsa, något som enligt hyresgästen nu var förbi då hon friskförklarats och återgått till sitt heltidsarbete. Hyror som betalats in direkt på ett post- eller bankkontor anses ska ha mottagits av hyresvärden omgående, enligt Hovrätten. Detta innebär att hyresgästen endast inkommit med sena inbetalningar vid tre enstaka tillfällen och då hyresgästen varit bosatt i lägenheten under nio år existerar inte någon hyresskuld. Hovrätten finner därmed det oskäligt att upphöra hyresavtalet och hyresvärdens överklagande avslås.

 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group.

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn.