Skip to content

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister vill dela med mig av. Maila oss gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar PS Juridik!

 

Beställare nekar till muntligt avtal – slipper betala skadestånd

Bolaget hävdar att de tillsammans med beställaren ingått ett muntligt avtal avseende ett projekt för fiberutbyggnad, varpå beställaren obefogat hävt avtalet. För uteblivna intäkter yrkar bolaget därmed skadestånd av beställaren, något som beställaren motsäger sig. Istället har beställaren hänvisat till gällande ramavtal där bolaget endast varit underleverantör och anfört att de ej ingått i något avtal direkt med bolaget. Tingsrätten bedömer att bolagets uppgifter är vaga och saknar bevisvärde samt att den skriftliga bevisningen i målet inte ger stöd för påståendet om att avtal ingåtts muntligt eller genom konkludent handlande, något som hovrätten instämmer i. Därmed ogillas käromålet.

 

Personligt betalningsansvar gällde ej vid auktion

Klaganden ingick avtal om köp av nötkreatur med auktionsförrättaren, något som båda parterna var ense om. Dock hävdar auktionsförrättaren att klaganden som ställföreträdare för bolaget åtagit sig personligt betalningsansvar för dess inköp, detta enligt auktionsförrättarens allmänna villkor. Klaganden invände och menade att han som privatperson ej var bunden av villkoren i avtalet mellan bolaget och auktionsförrättaren och att personligt betalningsansvar för ombud innebar en enkel borgen, subsidiär till bolagets betalningsansvar. Auktionsförrättaren och bolaget har ej avtalat om ett personligt betalningsansvar för den utomstående klaganden, bedömer hovrätten som med ändring av tingsrättens dom lämnar auktionsförrättarens talan utan bifall. Detta innebär att även om klaganden ropat in varorna på auktionen har han ej erbjudit sig att lämna ett åtagande.

 

Tog lån genom BankID – påstod sig blivit kapad

Banken krävde betalning av ett belopp på cirka 82 000 kr plus ränta, enligt det kreditavtal som parterna ingått. Svaranden nekade dock till betalningsskyldighet genom att hävda att han blivit utsatt för ID-kapning och därmed ej själv tecknat lånet. Tingsrätten fann dock att svaranden eller någon med hans medgivande hade ingått kreditavtalet då det signerats via BankID, varpå han bedömdes betalningsskyldig. Detta valde svaranden att överklaga. När banken erbjöd att minska beloppet till 75 000 kr medgav svaranden bankens yrkande.

 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group.

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska