Skip to content

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister vill dela med mig av. Maila oss gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar PS Juridik!

 

Norwegian missade att skicka rekommenderat brev

Norwegian bank hävdade att svaranden inte följt parternas kreditavtal och misslyckats med att inkomma med betalningar. Detta bestreds av svaranden som menade att han suttit i förvar under drygt 6 månader och därmed ej mottagit några brev från banken angående lånet. Hovrätten pekar på det uppsägningsbrev som skickats till svarandes adress under denna period och det faktum att banken inte skickat det med rekommenderat brev, vilket konsumentkreditlagen kräver. Därmed gäller ej uppsägningen och banken har inte uppfyllt sin bevisbörda. Slutligen ogillar hovrätten bankens käromål. 

 

Slarvade med bankgirot – fel bolag mottog 280 000 kr

Vid sin ansökan om statligt tandvårdsstöd angav svaranden av misstag fel bankgironummer för utbetalning. Istället betalade Försäkringskassan ut ungefär 280 000 kr till klagandebolaget. Svaranden begärde pengarna varpå klagandebolaget invände att de inte kunde betala till svarande ifall Försäkringskassan kunde rikta återkravTingsrätten ansåg att klagandebolaget skulle betala pengarna till svaranden, vilket fastställdes av Högsta domstolen  svaranden har rätt att rikta krav mot klaganden eftersom bolaget fått en tillgång utan att det varit åsyftat. 

 

Sålde bilen med Swish dagen före utmätning 

En kvinna har yrkat att hon har bättre rätt till en utmätt bil, trots att bilen stod på gäldenärens parkeringsplats under utmätningsdagen. Kvinnan visade dock upp ett kontoutdrag där en Swish-betalning på 59 000 kr märkt “Passaten” har skickats till gäldenären. Dessutom har kvinnan inkommit med ett registerutdrag från Transportstyrelsen som intygar att kvinnan samma dag registrerades som ägare på bilen. Detta tillsammans med en sms-konversation som enligt hovrätten stärker kvinnans förklaring till varför bilen inte fanns hos henne vid utmätningstillfället. Därmed anses kvinnan ha bättre rätt till bilen och hennes talan ska bifallas. 

 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group.

Dela:

Fler nyheter

Fält markerade med en * är obligatoriska