Skip to content

Rätt ska vara rätt

Här kommer 3 spännande rättsfall från Sveriges alla hörn som berör punkter som jag själv arbetar med dagligen och som jag vill dela med mig av. Maila mig gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar Lisa på PS Juridik!

Leasingavtal skrevs bakom ryggen – förblir bunden till avtalet

En kvinna hävdar att hennes väninna tecknat ett leasingavtal i hennes namn, helt bakom hennes rygg. Då räkningarna förblev obetalda valde Volkswagen att återta fordonet och krävde en betalning på ungefär 200 000 kronor. Tingsrätten bedömde att kvinnan ej undertecknat avtalet eller inkommit med en fullmakt till väninnan, men trots detta fann tingsrätten att kvinnan var avtalspart och därmed betalningsskyldig eftersom hon ej agerat när hon fick vetskap om avtalet. Istället ska kvinnan ha ingått en överenskommelse med väninnan om att denne skulle stå för kostnader och vidarebefordrat räkningarna till väninnan. Domen överklagades men hovrätten gör samma bedömning och anser att kvinnan är bunden till avtalet.

Lägenhetsöverlåtelse nekas trots avtal

Mannen som tillsammans med sin sambo ägde en bostadsrättslägenhet hamnade i en ekonomisk kris varpå kronofogdemyndigheten beslöt att utmäta hans andel av lägenheten. Därefter hävdade dock sambon att hon köpt mannens andel hela tre månader innan utmätningsbeslutet togs. Det konstaterades dock att bostadsföreningen inte mottagit köpeavtalet förrän månaden därpå och kronofogdemyndigheten menar därmed att mannens andel ej varit skyddad mot borgenärerna vid den tid då utmätningsbeslutet togs.

I ett vittnesmål från en styrelseledamot framkommer det däremot att hon tagit emot köpeavtalet i tid – men glömt att skicka det vidare. Dock finns bland annat en mailkonversation som talar emot detta, där mannen och en kollega diskuterat den avtalsmall som användes till köpeavtalet efter att utmätningsbeslutet togs. Domstolarna finner att kvinnan ej styrkt att hon köpte mannens bostad innan beslutet och har därmed ej rätt till den.

Frias från oredlighet mot borgenärer trots fara för obestånd

En man blev dömd i Tingsrätten för grov oredlighet mot borgenär efter att han bland annat betalat ut högre löner än vad verksamheten varit kapabel till. Hovrätten menar däremot att lönerna som betalats ut är ordinära och att mannens övriga beteende ej innebar att han berövade bolaget dess egendom så som det avses i aktuell brottsbestämmelse och frias därför på den punkten. Gärningsbeskrivelsen påminner dock om vårdslöshet mot borgenärer, men mannen kan inte heller dömas för detta då åklagaren ej upprättat det som yrkande och beskrivningen omfattar inte samtliga moment för uppfyllandet av den bestämmelsen.

Glöm inte att följa oss på LinkedIn för att se framtida lediga jobb, juridik-nyheter och annat spännande som händer inom PS Finance Group!

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska