Skip to content

Rätt ska vara rätt

Här kommer 3 spännande rättsfall från Sveriges alla hörn som berör punkter som jag själv arbetar med dagligen och som jag vill dela med mig av. Maila mig gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar Lisa på PS Juridik!

 

Ensam styrelseledamot och VD kan ej ge anställd bokföringsansvaret

I samband med att ett aktiebolag gått i konkurs upptäckte konkursförvaltaren att bokföringen ej skötts från maj till oktober 2016, varpå bolagets styrelseledamot och VD åtalades misstänkt för bokföringsbrott. Mannen nekade och hävdade att bokföringsansvaret delegerats till en anställd. Efter en konflikt i maj 2016 hade dock den anställde lämnat bolaget – och tagit med sig bokföringsunderlagen. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut och gör bedömningen att mannen hade ett genomgripande ansvar för bolagets verksamhet, inklusive bokföringen, då han var enda styrelseledamoten och VD.

 

Saknade kontrollbalansräkning vid konkurs och blir betalningsskyldig

Efter att ett aktiebolag gått i konkurs blev den enda styrelseledamoten skyldig att betala upp emot två miljoner kronor i skadestånd till en leverantör vars fordringar endast delvis ersattes av konkursboet. Enligt hovrätten borde en kontrollbalansräkning upprättats i aktiebolaget redan innan samarbetet med leverantören inleddes. Då styrelseledamoten inte var bekant med begrepp som kontrollbalansräkning, bokföringsregler eller aktiebolagslagen före konkursen lyckades denne inte visa att han inte varit försumlig och blir därför betalningsskyldig.

 

Förlikning innebar ej personligt betalningsansvar

Vid en tvist rörande bostadsförsäljningar före år 2010 mellan två bolag dömde tingsrätten år 2014 att utge två miljoner kronor, om vissa villkor inte uppfylldes. Detta efter förlikning av det ena bolaget. Hovrätten har nu beslutat att en styrelseledamot inte är personligt betalningsansvarig för förlikningsbeloppet trots att förlikningsavtalet tillkommit under en period då styrelseledamoten var betalningsansvarig, efter att bolaget förbrukat sitt egna kapital. Enligt hovrätten innebär dock inte avtalet en uppkomst av ett nytt skuldförhållande, utan hävdar istället att det är skulderna från före 2010 som fastställts i förlikningsavtalet – då något personligt betalningsansvar inte fanns.

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska