Skip to content

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn. Maila oss gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar vi på PS Juridik!

Signatur i skuldebrev skiljer sig från passet – skuldebrev kan vara förfalskat

Kvinnans dotter tillät sin vän teckna flertalet lån i sitt namn på grund av alla de betalningsanmärkningar som vännen besatt. Kvinnan menar att ett skuldebrev hade upprättats som innebar att skulden förflyttades från dottern till kvinnan, detta efter att vännen upphört med att betala räkningarna som efterföljde. När kvinnan senare yrkade betalning i domstol hävdade vännen att signaturen i skuldebrevet var förfalskad samt att denna överenskommelse aldrig skett. Även om hovrätten medger att det finns aspekter som talar för att skuldebrevet är äkta, avslås kvinnans yrkande om betalning efter att kvinnans beskrivelser kring mötet där de båda ingått överenskommelsen ansågs vaga samt att signaturen i skuldebrevet visade sig skilja sig markant från vännens underskrift i sitt pass 

Godkännande om partsbyte krävs vid överlåtelse av konto 

Grossisten bakom en B2B-handel för skönhetsprodukter hävdade att ett bolag som efter att de skapat ett konto på plattformen genomfört en order som senare förblev obetald. Till svar menade bolaget i fråga att beställningen lagts av ett annat bolag som tagit över verksamheten och kontot. Av denna anledning fann tingsrätten att bolaget inte var betalningsskyldig. Däremot ansåg hovrätten att bolaget misslyckats med att uppvisa ett godkännande om partsbyte från grossisten. Därmed har grossisten styrkt att bolaget är ansvarig för de obetalda fakturorna och bolaget förpliktas att betala hela det yrkade beloppet som ett resultat av detta. 

Rätt ska vara rätt – varumärke ej förväxklingsbart med ordet “Rätt”

När figurvarumärket “Rätt ska vara rätt by PS Inkasso & Juridik” registrerades hos Patent- och registreringsverket (PRV) inkom klaganden med invändningen att figurvarumärket var förväxlingsbart med deras ordvarumärke “Rätt” som avser juridiska tjänster. Invändningen avslogs dock av PRV och patent- och marknadsdomstolen instämmer i bedömningen, detta efter att klagandens anförande kring domännamn och användning av det registrerade ordvarumärket ansågs för svagt för att bedöma annorlunda.

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group. 

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn.