Skip to content

3 fördelar med PS Metoden

PS Metoden är verktyget som gör oss till en kvalitétsleverantör inom fordringshantering. Metodens fundament är kundkategoriseringen där era kunder kategoriseras efter betalningshistorik och creditscore. Detta möjliggör för differentierad kravhantering som tillåter mjukare hantering för utvalda VIP-kunder och en snabbare hantering på kunderna som innebär en större risk för er. 

1. Värdesätter era kundrelationer 

En viktig komponent som efterfrågas av många företagare som väljer att outsourca påminnelse- och inkassohanteringen är att PS Metoden tillåter er att välja ut särskilda kunder för en mjukare hantering. Detta kan exempelvis vara kunder som är av särskilt stor vikt för er verksamhet eller långvariga kundrelationer som värderas extra högt.  

2. Skräddarsydda hanteringsmodeller 

Tillsammans med er arbetar vi ut de mest optimala hanteringsmodellerna efter era behov. Ni tillåts bland annat bestämma takten för hanteringen av de tre kundsegmenten, till exempel antalet påminnelser som ska gå ut innan inkasso eller antal dagar innan rättsliga åtgärder vidtas. 

3. Lägre kundförluster och kortare betalningstider 

Differentierad kravhantering är ett sätt att optimera påminnelse- och inkassohanteringen. För kunder som vid upprepade tillfällen uppvisat tendenser till sena betalningar tillämpas en snabb hanteringsmodell som gör att era fordringar prioriteras. Detta gör att era betalningstider kortas ner och ni når ett bättre kassaflöde och lägre kundförluster på lång sikt. 

_____________________________________________________________________________________

Är ni intresserad av att veta mer om PS Metoden? Ta kontakt med oss på 031 – 788 08 00 eller sales@psfinancegroup.com.

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group. 

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn.

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn.