Skip to content

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn. Maila oss gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar Lisa på PS Juridik!

Kapat BankID friar kvinna från låneavtal

Efter att ett stort lån tecknats hos en bank framkom det att kvinnan som ansågs vara betalningsansvarig hade blivit utsatt för en kapning av hennes BankID. Kvinnan hävdade att hon blivit uppringd av någon som utgav sig för att arbeta vid hennes bank och som bad henne att ange sin personliga kod i syfte att kontrollera hennes betalningshistorik. Hovrätten finner uppgifterna som trovärdiga och då någon obehörig använt hennes BankID för att signera lånet kan hon därmed ej ses som bunden till avtalet. Principen av condictio indebiti kan inte heller tillämpas eftersom ingen betalning skett av misstag från banken, varpå kvinnan frias helt från återbetalningskrav. Slutligen ska därför käromålet ogillas.

IT-företag tvingas återbetala på grund av överdebitering

Byrån inom IT-branschen anlitades av käranden med uppdraget att producera och ansvara för driften av ett rekryteringssystem. Detta skedde under en längre period mellan 2016 och 2017, med löpande fakturering som betalningsmetod enligt avtal. Då systemet inte var användbart inom avtalad tidsram valde käranden att meddela svaranden om hävning och väckte sedan talan om återbetalning med anledning av överdebitering. Enligt tingsrätten bör svaranden betala tillbaka över 500 000 kr plus ränta på grund av överdebitering, men gav avslag gällande hävning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och därmed förväntas byrån betala tillbaka delar av sitt arvode.

Sålde bilen och skrev fel belopp i avtalet – vem har rätt?

En bil annonserades ut av säljaren till ett pris på ca 250 000 kr, men säljaren råkade sedan skriva ner priset i köpeavtalet med 100 000 kr. Säljaren menade att köparen borde ha insett att felskrivningen skett av misstag och ansåg att köparen var skyldig att betala det resterande beloppet på 100 000 kr. Enligt hovrätten skiljer sig innehållet i köpeavtalet från vad parterna kommit överens om tidigare och att säljaren begått ett så kallat förklaringsmisstag. Den prissänkning som parterna diskuterat avsåg nämligen inte mer än 2 900 kr. Därmed finner hovrätten att köparens företrädare bör ha insett säljarens misstag och att köpeavtalet avser innehållet som säljaren avsett. Käromålet ska slutligen bifallas.

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group. 

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister