Skip to content

När pandemin är ett faktum: 4 viktiga råd till dig som företagare

Den senaste veckan har vi fått indikationer på att många företagare känner oro inför det osäkra företagsklimatet som virusutbrottet resulterat i. Ni är inte ensamma om att känna så. Många ställer sig frågande till hur man ska agera och vi vill nu understryka vikten av att vidta särskilda åtgärder. 

Vi verkar för att ni som företagare ska bibehålla goda kassaflöden och att avtal ska följas. Vår rekommendation för att uppnå detta lyder som följer: 

 1. Snabb hantering  

Ett sätt att öka chansen för indrivning är att korta ledtiderna från det att en utställd faktura förfallit. Skicka påminnelser och lämna till inkasso snabbare.

2. Undvik att ge anstånd 

Säkerhetsåtgärder bör vidtas för att säkerställa att ett anstånd är befogat och att gäldenären har som avsikt att betala sina skulder. Om anstånd ändå ska lämnas ställ krav på personlig borgen från ägaren till företaget som är er kund. Ni är ingen bank! 

3. Kredithistorik vid nya affärer 

När du som företagare ingår i en affär är det extra viktigt att betalningsmöjligheterna ser goda ut. Detta görs genom att se över creditscore och betalningshistorik. 

4. Ta inga förhastade beslut! 

Slutligen vill vi uppmuntra till att tänka igenom stora beslut en gång till. Att agera på känslan av oro och rädsla gynnar sällan någon.

 

Inom PS Finance Group har vi försäkrat oss om att vår verksamhet kommer att fortgå som vanligt med hög intensitet.  

Hos oss är vi redo att hjälpa er genom bland annat:  

  • Påminnelser/krav genom oss som ombud ger bättre effekt 
  • Inkassotjänster för att inkassera fordringarna snabbare  
  • Juridisk rådgivning vid tvister och obeståndsrelaterade frågor 
  • Kreditrådgivning för att sätta upp kreditpolicies och rutiner

 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar kring hur ni ska agera. Ni når oss på 0735 – 20 66 83 / 0735 – 20 66 86 eller info@psfinancegroup.com. 

Viktigast av allt i dessa tider är att vi tar hand om varandra och agerar ansvarsfullt.

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska