Skip to content

När gäller personligt betalningsansvar?

Det är inte ovanligt att egenföretagare väljer att driva aktiebolag för att undvika att blanda in sin privata ekonomi i företagandet. Många räknar dock inte med att du som styrelseledamot fortfarande kan bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets upplupna skulder, med grund i aktiebolagslagen.

KAPITALBRIST

Det personliga betalningsansvaret uppstår när bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Från tidpunkten som det finns anledning att misstänka att det uppstått kapitalbrist eller att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar har styrelsen cirka två månader att upprätta en kontrollbalansräkning och få den granskad av en revisor.

I de fall som kontrollbalansräkningen påvisar kapitalbrist är det styrelsens ansvar att kalla till en kontrollstämma där det ska beslutas om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller ej. Om stämman landar i beslutet att bolaget ej ska likvideras krävs det att en ny kontrollstämma hålls inom åtta månader vilket ger bolaget tid att förbättra sin ekonomiska situation.

STYRELSELEDAMOTENS SKYLDIGHET

Som styrelseledamot riskerar du att bli personligt betalningsansvarig i de fall som styrelsen underlåter att upprätta en kontrollbalansräkning och kalla till kontrollstämma om så behövs. Som styrelseledamot är det din skyldighet att hålla dig informerad om bolagets ekonomi och du kan inte senare hävda att du inte varit medveten om att risken för kapitalbrist förelåg. För att undvika personligt betalningsansvar krävs det att styrelseledamoten bevisar att styrelsen ej varit försumlig.

Därmed är det som styrelseledamot viktigt att vara insatt i bolagets ekonomi och ta hjälp av en revisor eller jurist vid misstanke om kapitalbrist.

 

Har du frågor kring personligt betalningsansvar eller är du i behov av juridisk rådgivning? Hör gärna av dig till oss på 031 – 788 08 00 eller sales@psfinancegroup.com.

Följ oss gärna på LinkedIn för fler artiklar, tips och råd.

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska