Skip to content

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister vill dela med mig av. Maila oss gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar PS Juridik!

 

Öppnade inte dörren för sin hyresvärd – blir av med lägenheten 

En hyresgäst blev av med sitt kontrakt efter att vid upprepade tillfällen vägrat att släppa in sin hyresvärd för diverse inspektioner och reparationer. Det visade sig till slut att lägenheten var i mycket dåligt skick. Den var inte bara ostädad, utan full med skräp som luktade väldigt illa. Hyresgästen fick information om att eventuell uppsägning kunde bli verklighet om beteendet fortsatte. Därefter dröjde det upp emot sex månader innan hyresvärden tog sig in i lägenheten på nytt, efter många försök att nå hyresgästen. Ingen förbättring skedde avseende lägenheten och när hyresvärden åter igen nekades tillträde till lägenheten blev uppsägning av hyresgäst ett faktum. Både hyresnämnden och hovrätten bifaller upphörsyrkandet med anledning av hyresgästens underlåtenhet att iaktta vårdplikt, sundhet och ordning på lägenheten. 

 

Rekryteringsföretag misslyckades och krävs på förskottsbetalning

Uppdraget var att presentera kvalificerade kandidater till sex olika tjänster, varpå rekryteringsföretaget Human Search tog ut en förskottsbetalning på 75 000 kr per rekrytering. När den avtalade tiden löpt ut valde uppdragsgivaren att häva avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott. Rekryteringsföretaget hade nämligen inte lyckats med att presentera så många kandidater som de inledningsvis utlovat. Hovrätten menar att uppdragsgivaren varit berättigade att häva avtalet med hänvisning till avtalsbrott och bedömer att Human Search ej har rätt till någon ersättning för det arbete som utförts. Dessutom krävs rekryteringsföretaget att återbetala förskottsbetalningen inklusive upplupen ränta. 

 

Drog ström från föreningens elcentral till sitt fritidshus – i 10 år

Mannen utnyttjade elen från sin bostadsrättsförening för att värma upp sitt fritidshus under en tioårsperiod. Han sägs ha dragit en elledning från föreningens elcentral till fritidshuset samt bedrivit olaglig försäljning av el. Då mannen använt el utan rättsligt stöd är han skyldig att betala ersättning till föreningen, bedömer hovrätten. Bostadsrättsföreningen har bevisat att elkostnaden för tioårsperioden uppgår till ett belopp på över 122 000 kr som mannen nu begärs betala tillbaka, plus ränta. 

 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group.

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister

Fält markerade med en * är obligatoriska