Skip to content

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som jag själv arbetar med dagligen och som jag vill dela med mig av. Maila mig gärna på info@psfinancegroup.com om ni vill ta del av hela målen. Trevlig läsning, önskar Anton, PS Juridik!

Anrik krog ersätts med miljonbelopp efter överklagad dom

På grund av den planerade renoveringen av gallerian Nordstan i centrala Göteborg valde fastighetsägaren att 2014 säga upp hyresavtalet med den anrika krogen Murveln. Krogägaren väckte då talan och yrkade ersättning om närmare 68 miljoner kronor då de hävdade att det inte fanns några besittningsbrytande grunder för detta, men tingsrätten menade att fastighetsägaren haft rätt att säga upp hyresavtalet på grund av ombyggnationerna och det faktum att de bedrivit spelverksamhet vilket ej omnämnts i hyresavtalet. Dessutom hade fastighetsägaren anvisat två godtagbara ersättningslokaler varpå käromålet ogillades.

Denna dom överklagades dock och hovrätten fann inte dessa ersättningslokaler godtagbara samt att den spelverksamhet som ägt rum i lokalerna under de senaste 30 åren har känts till och därmed accepterats. Lokalens unika läge och historiska prägel togs också i beaktning när domstolen fastställde att det ej fanns befogad anledning för uppsägning av hyresavtal och att fastighetsägaren blir skyldig att ersätta krogägaren med upp emot 28 miljoner kronor.

Företagare lurad av sin bokföringsbyrå

En man åtalades misstänkt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll då det framkommit att vissa intäkter ej redovisats i mannens restaurang- och caféverksamhet. Detta nekade den misstänkte till och skyllde istället på den bokföringsbyrå han anlitat då han själv totalt saknade redovisningskunskaper. Tingsrätten fann att bokföringsbyrån som mannen förlitat sig på ej hade tillräckligt hög kunskapsnivå och instruerat företagaren felaktigt. Trots detta ansåg tingsrätten att mannen bör dömas enligt åtalet, dvs. till fyra månaders fängelse.

Mannen överklagade domen men även hovrätten fastslår att som bolagsägare bar han det yttersta bokföringsansvaret även om han valt att anlita byrån för bokföring och deklarationer. Däremot tar hovrätten hänsyn till företagarens begränsade bokföringskunskaper och menar att även om granskning av underlagen gjorts av mannen hade han ej haft möjlighet att tyda dem korrekt. Eftersom han överlämnat samtliga dokument till byrån och följt de instruktioner han fått hade han dock ingen anledning att misstänka att bokföringen sköttes på ett felaktigt sätt varpå hovrätten ogillar åtalet.

Husbilar såldes av bank – fordonshandlare tvingas återlämna dem

Det var år 2012 som DNB Bank sålde två stycken husbilar på avbetalning med återtagandeförbehåll till en motorhandlare i Dalarna. Därefter skedde ett gäldenärsbyte med bankens godkännande då husbilarna ännu ej var fullbetalda. Vid ett gäldenärsbyte följer rättigheter och skyldigheter med och när en överlåtelse av bilarna sedan skedde till fordonshandlaren Hymer uppstod en tvist avseende bättre rätt till fordonen. Hovrätten hävdar att Hymer bör ha uppmärksammat att husbilarna var kreditspärrade och beslutade därmed att DNB har bättre rätt till husbilarna och att Hymer ska lämna tillbaka husbilarna samt erlägga betalning för värdeminskningen. Detta på grund av att de ej lyckats bevisa att banken vid tidpunkten för överlåtelsen godkänt vidareförsäljning av fordonen innan de blivit fullbetalda.

 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group.

Dela:

Fler nyheter

Fält markerade med en * är obligatoriska