Inkassoservice

VÅRT FOKUS ER ALLTID AT DU SOM KUNDE SKAL FÅ FORDRINGENE DINE BETALT

At du som kunde skal få fordringene dine betalt, er alltid vårt hovedfokus. Vår arbeidsmåte og våre håndteringsmetoder bygger på omfattende kunnskap og mange års erfaring fra vellykket inkasso. Vi driver inkassovirksomhet med stort engasjement og profesjonell håndtering i både Norge og utlandet.

KOMPLETTE INTEGRASJONER

Vårt inkassotilbud omfatter filoverføring og registrering av saker via vår kundeportal, samt helt online-oppdatert saksinformasjon hele døgnet. Vi tilbyr komplett integrasjon mot Visma og Navision, noe som gir en helautomatisert løsning for krav eller inkasso mot bedriftens økonomisystem. Vi har dessuten ferdige API-løsninger hvis du vil bygge krav eller inkasso direkte mot system i de tilfellene det er mulig. Integrasjonen håndterer nye kravsaker til oss, samt betalinger begge veier.

HØY SUKSESSGRAD

I PS Inkasso & Kredit driver vi inkassovirksomhet med dokumentert høy suksessgrad. Vår erfaring og våre målinger viser at inkasso som tilpasses virksomhet og bransje, samt særbehandling av visse nøkkelkunder, er den mest effektive metoden for å oppnå resultater og dermed økt lønnsomhet.

PERSONLIG SERVICE

Hver fordring er unik og krever en unik arbeidsmåte. Derfor anbefaler vi for eksempel ofte bruk av telefoninkasso som et tiltak i inndrivningen. Vi håndterer inkasso av fordringer knyttet til både personer og bedrifter