Påminnelsesservice

BEDRE KONTANTSTRØM OG ØKT LIKVIDITET

Har bedriften allerede gode rutiner for fakturering og reskontrohåndtering, kan du velge å kun outsource påminnelser til oss. Du bestemmer selv antall påminnelser og kan eventuelt velge en mykere håndteringsmodell for bedriftens viktigste kunder. Målet er å øke betalingsmoralen til kundene dine, noe som skaper bedre kontantstrøm og økt likviditet i bedriften.

Ved å overlate hele eller deler av kravhåndteringen til oss får du mindre tap på fordringer og økt likviditet gjennom raskere innkassering. Vi sender ut krav og avlaster deg når det gjelder administrasjon. Like viktig som å inndrive fordringer er det at du beholder de gode kunderelasjonene dine; derfor gjør vi alltid vårt ytterste for å ivareta disse. Vi mener at konsekvente retningslinjer for kravhåndtering alltid lønner seg i lengden.

Tjenesten påminnelsesservice koster ikke noe ekstra.

HVA ER INKLUDERT I PÅMINNELSESSERVICE?

  • Skreddersydd løsning tilpasset din bedrift
  • Betalingspåminnelser
  • Inkassotiltak