GDPR - Personvernpolicy

Hvis du er kunde av oss

Hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn informasjon fra deg hvis du: 

  – besøker eller bruker nettstedet vårt
  – mottar eller svarer på elektroniske henvendelser fra oss
  – ser eller klikker på annet elektronisk innhold
  – samhandler med oss via andre nettsteder og apper

 

Hva slags opplysninger vi samler inn, avhenger av hvilken tjeneste du bruker. Slike opplysninger kan for eksempel være: 

  person- og kontaktinformasjon: navn, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer osv. samt 
  informasjon du gir oss.

 

Vi (og våre tjenesteleverandører) samler også inn opplysninger ved hjelp av såkalte informasjonskapsler og liknende teknologier. De fleste informasjonskapsler og liknende teknologier samler bare inn anonymiserte opplysninger, for eksempel om hvordan du kommer til nettstedet vårt, eller plasseringen din. Men andre typer informasjonskapsler og lignende teknologier samler inn personopplysninger. 
 
Vi (og våre tjenesteleverandører) kan også samle inn opplysninger som er offentlig tilgjengelige på tredjepartsplattformer (f.eks. de elektroniske plattformene til sosiale medier), fra databaser eller registre på internett eller på en annen legitim måte. Innsamling av slik informasjon er underlagt de aktuelle tredjepartenes bruksvilkår og/eller personvernpolicyer. 

 

Hva gjør vi med informasjonen din? 

Behandlingens formål Rettslig grunnlag for behandlingen
(«hvorfor er behandlingen nødvendig»)
For å kunne administrere betalingene dine og kundeforhold ditt, for eksempel for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å gi deg informasjon, produkter og tjenester du ber om fra oss.  Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg.
For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine  Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg.
For å følge gjeldende lovverk, for eksempel regnskapsloven og tiltak mot hvitvasking  Følge gjeldende lovverk. 
For å forhindre misbruk av PS Inkasso & Kredit ASs tjenester som et ledd i vårt arbeid for å holde tjenestene sikre  Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg og for å følge gjeldende lovverk. 
For kundeanalyser, administrasjon a PS Inkasso & Kredits tjenester og for PS Inkasso & Kredits interne virksomhet, herunder feilsøking, dataanalyser, testing, forskning og statistiske formål.  For å utføre risikoanalyser, unngå bedrageri og drive risikostyring.

 

Hvis du er debitor

Hva slags informasjon samler vi inn?

Vi behandler de person- og kundeopplysningene du oppgir eller har oppgitt til oss, eller som vi har samlet inn for å administrere inkassosakene dine.  
 
Vi (og våre tjenesteleverandører) samler inn opplysninger ved hjelp av såkalte informasjonskapsler og liknende teknologier. De fleste informasjonskapsler og liknende teknologier samler bare inn anonymiserte opplysninger, for eksempel om hvordan du kommer til nettstedet vårt, eller plasseringen din. Men andre typer informasjonskapsler og lignende teknologier samler inn personopplysninger.  
 
Vi (og våre tjenesteleverandører) kan også samle inn opplysninger som er offentlig tilgjengelige på tredjepartsplattformer (f.eks. de elektroniske plattformene til sosiale medier), fra databaser eller registre på internett eller på en annen legitim måte. Innsamling av slik informasjon er underlagt de aktuelle tredjepartenes bruksvilkår og/eller personvernpolicyer. 

Hva slags opplysninger vi samler inn, avhenger av hvilken tjeneste du bruker. Slike opplysninger kan for eksempel være: 

  person- og kontaktopplysninger: navn, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer osv.
  økonomisk informasjon: din inntekt, eventuelle kreditter, negativ betalingshistorikk osv., samt
  informasjon du gir oss. 

 

Hva gjør vi med informasjonen din? 

Behandlingens formål  Rettslig grunnlag for behandlingen
(«hvorfor er behandlingen nødvendig») 
For å kreve inn et pengebeløp eller en annen ytelse eller realisering på en effektiv måte.  Generell interesse 
For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine  Generell interesse
For å følge gjeldende lovverk, for eksempel regnskapsloven og tiltak mot hvitvasking  Følge gjeldende lovverk

 

Hvem kan vi dele informasjonen din med?

Vi kan overføre til eller dele informasjonen din med utvalgte tredjeparter etter det følgende: 

  – med kredittopplysningsbyråer og liknende foretak for å rapportere eller spørre om din økonomiske situasjon, og for å rapportere eller kreve inn forfalte fordringer i samsvar med betingelsene våre  
  – med tilsynsmyndigheter, domstoler og statlige myndigheter for å følge rettsregler, juridiske krav eller krav og pålegg fra myndighetene 
  – med våre tjenesteleverandører, tilsynsmyndigheter og statlige myndigheter for å oppdage og forebygge bedrageri eller kriminell aktivitet 
  – med tjenesteleverandører som tilveiebringer tjenester på vegne av oss, og som hjelper oss med å drive virksomheten vår (vi krever at tjenesteleverandørene beskytter alle personopplysninger og kun bruker dem til de formålene vi har angitt) 

 

Vi iverksetter alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et egnet beskyttelsesnivå. 
 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine? 

Vi vil lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, og så lenge det kreves av lovbestemte oppbevaringstider. Hvis du er kunde hos oss, betyr dette generelt at vi lagrer opplysningene så lenge du har et aktivt kundeforhold hos oss, og i 12 måneder etterpå. Hvis du er debitor, betyr det generelt at vi lagrer opplysningene dine så lenge du har en pågående inkassosak hos oss, og i 12 måneder etterpå. Regnskapsinformasjon kan bli lagret i lenger tid i henhold til gjeldende lovverk. 

Dine rettigheter

Rett til innsyn i opplysningene dine. Du kan be om en kopi av de opplysningene du ønsker å kjenne til, og for å bekrefte den informasjonen vi har om deg. Det er gratis å be om en slik kopi. 

Rett til korrigering. Du har rett til å korrigere feil eller ufullstendig informasjon om deg selv. 

Rett til begrensning. Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine i visse tilfeller begrenses når du har kommet med innsigelser om personopplysningenes korrekthet, dersom behandlingen har vært ulovlig, dersom du trenger tilgang til opplysningene for å forsvare rettslige krav eller dersom du har protestert på behandlingen fordi du mistenker at det ikke foreligger en berettiget grunn til den.

Rett til sletting («rett til å bli glemt»).  Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine så lenge opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet det ble samlet inn. Det kan imidlertid være at PS Inkasso & Kredit AS har juridiske forpliktelser som hindrer oss i å slette deler av opplysningene dine med en gang. Disse forpliktelsene er nedtegnet i regnskaps- og skattelovverket og i bank- og hvitvaskingslovgivningen. I slike tilfeller vil vi blokkere opplysningene vi er forpliktet til å ta vare på, slik at de ikke kan brukes til andre formål enn å oppfylle slike juridiske forpliktelser. 

Klager. Du har rett til å sende eventuelle klager på vår behandling av personopplysningene dine til Datatilsynet.

Kontakt oss

PS Inkasso & Kredit AS er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 996 669 726 og adresse Tjuvholmen Allé 3 0252 Oslo.

Rebecca Eriksson er personvernrådgiver for PS Inkasso & Kredit AS og er tilgjengelig på e-postadressen dpo@psnordic.com.

PS Inkasso & Kredit AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine i henhold til det ovenstående. PS Inkasso & Kredit AS følger norsk personvernlovgivning.