GDPR - Tietosuojakäytäntö

Mikäli olet asiakkaamme 

Mitä tietoja keräämme? 

Keräämme sinulta tietoja seuraavissa tilanteissa: 

  – jos käyt sivustollamme tai käytät sivustoamme 
  – jos saat sähköposti-ilmoituksia meiltä tai vastaat niihin 
  – jos katsot tai klikkaat muuta verkkosisältöä 
  – jos olet vuorovaikutuksessa kanssamme muiden verkkosivustojen ja sovellusten kautta. 

 

Keräämiemme tietojen tyyppi riippuu käyttämästäsi palvelusta. Esimerkkejä kerättävistä tiedoista: 

  henkilö- ja yhteystiedot : nimi, henkilötunnus, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.
  tiedot, joita annat meille .

 

Me (ja palveluntoimittajamme) keräämme tietoja myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Useimmat evästeet ja vastaavat tekniikat keräävät ainoastaan nimettömiä tietoja, esimerkiksi kuinka saavut sivustollemme tai mikä on työtehtäväsi. Jotkin evästeet ja vastaavat tekniikat kuitenkin keräävät henkilötietoja. 
 
Me (ja palveluntoimittajamme) voimme kerätä myös tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla kolmansien osapuolten alustoilla (esim. sosiaalisen median verkkoalustoilla), internetissä olevien tietokantojen tai rekisterien kautta taikka muulla laillisella tavalla. Tällaisten tietojen keräämiseen sovelletaan kolmansien osapuolten käyttöehtoja ja/tai tietosuojaselostetta. 

 

Mitä teemme tiedoillasi? 

Tietojen käsittelyn tarkoitus  Käsittelyn oikeudelliset perusteet
(”miksi käsittely on tarpeellista”)
Hoidamme maksujasi ja asiakassuhdettamme, esimerkiksi täyttääksemme sopimusvelvoitteemme tai toimittaessamme sinulle meiltä pyytämiäsi tietoja, tuotteita ja palveluja  Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen 
Vahvistamme henkilöllisyytesi ja tarkastamme henkilö- ja yhteystietosi  Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen 
Noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä, esimerkiksi rahanpesua ja kirjanpitoa koskevaa lainsäädäntöä  Sovellettavan lainsäädännön noudattaminen 
Pyrimme estämään yrityksen PS Perintä OY palveluiden ja tuotteiden väärinkäytön osana palveluidemme ja tuotteidemme suojausta ja turvaamista  Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen ja sovellettavan lainsäädännön noudattaminen
Suoritamme asiakasanalyysejä ja hoidamme yrityksen PS Perintä OY palveluita ja yrityksen PS Perintä OY sisäistä toimintaa, mukaan luettuna vianselvitys, data-analyysi, testaus, tutkimus ja tilastolliset tarkoitukset  Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen
Teemme riskianalyysejä ja riskienhallintaa sekä pyrimme estämään petoksia  Sovellettavan lainsäädännön noudattaminen

 

Mikäli olet velallinen 

Mitä tietoja keräämme? 

Käsittelemme henkilö- ja asiakastietoja, jotka toimitat tai olet toimittanut meille tai jotka olemme keränneet perintäasioidesi hoitamistarkoitusta varten.  
 
Me (ja palveluntoimittajamme) keräämme tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Useimmat evästeet ja vastaavat tekniikat keräävät ainoastaan nimettömiä tietoja, esimerkiksi kuinka saavut sivustollemme tai mikä on työtehtäväsi. Jotkin evästeet ja vastaavat tekniikat kuitenkin keräävät henkilötietoja.  
 
Me (ja palveluntoimittajamme) voimme kerätä myös tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla kolmansien osapuolten alustoilla (esim. sosiaalisen median verkkoalustoilla), internetissä olevien tietokantojen tai rekisterien kautta taikka muulla laillisella tavalla. Tällaisten tietojen keräämiseen sovelletaan kolmansien osapuolten käyttöehtoja ja/tai tietosuojaselostetta.

Keräämiemme tietojen tyyppi riippuu käyttämästäsi palvelusta. Esimerkkejä kerättävistä tiedoista: 

  henkilö- ja yhteystiedot : nimi, henkilötunnus, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.
  taloudelliset tiedot: tulot, mahdolliset luotot, negatiivinen maksuhistoria jne.
  tiedot, joita annat meille. 

 

Mitä teemme tiedoillasi? 

Tietojen käsittelyn tarkoitus Käsittelyn oikeudelliset perusteet
(”miksi käsittely on tarpeellista”) 
Pyrimme perintätoiminnassa saamaan maksun tai muun suorituksen taikka täytäntöönpanon tehokkaalla tavalla  Yleinen etu 
Vahvistamme henkilöllisyytesi ja tarkastamme henkilö- ja yhteystietosi  Yleinen etu 
Noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä, esimerkiksi rahanpesua ja kirjanpitoa koskevaa lainsäädäntöä  Sovellettavan lainsäädännön noudattaminen

 

Kenelle voimme jakaa tietojasi? 

Voimme siirtää tai jakaa tietojasi seuraaville kolmansille osapuolille: 

  – luottotietoyrityksille tai vastaaville laitoksille antaessamme tai pyytäessämme tietoja taloudellisesta tilanteestasi ja ilmoittaessamme erääntyneistä saatavistasi tai periessämme niitä takaisin ehtojemme mukaisesti  
  – valvontaviranomaisille, tuomioistuimille ja valtion viranomaisille oikeusjärjestyksen, oikeudellisten vaatimusten taikka viranomaisvaatimusten tai -pyyntöjen noudattamiseksi 
  – palveluntoimittajillemme, valvontaviranomaisille ja valtion viranomaisille petosten tai rikollisen toiminnan havaitsemiseksi ja torjumiseksi 
  – palveluntoimittajillemme, jotka suorittavat puolestamme palveluja ja auttavat meitä harjoittamaan toimintaamme (vaadimme, että palveluntoimittajamme suojaavat ja käyttävät henkilötietojasi ainoastaan määräämiimme tarkoituksiin). 

 
Ryhdymme kohtuuden mukaan kaikkiin laillisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävää suojaustasoa noudattaen.  
 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 

Säilytämme tietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tietojen käsittelytarkoituksen kannalta ja niin kauan kuin se on pakollista lakisääteisten säilytysaikojen mukaan. Mikäli olet asiakkaamme, tämä merkitsee yleisesti ottaen, että säilytämme tietojasi niin kauan kuin asiakassuhteemme on voimassa ja vielä 12 kuukautta sen jälkeen. Mikäli olet velallinen, tämä merkitsee yleisesti ottaen, että säilytämme tietojasi niin kauan kuin perintäasiasi on voimassa ja vielä 12 kuukautta sen jälkeen. Kirjanpitoon liittyviä tietoja voidaan säilyttää pidempään sovellettavan lainsäädännön nojalla. 

Oikeutesi 

Oikeus tarkastaa omat tietosi.  Voit pyytää itsellesi kopion hallussamme olevista sinua koskevista tiedoista niiden tarkastamiseksi. Kopiosta ei tarvitse maksaa.  

Oikeus tietojen oikaisuun. Sinulla on oikeus korjata sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan tietyissä olosuhteissa, kun olet kyseenalaistanut henkilötietojen oikeellisuuden, henkilötietojen käsittely on tapahtunut lainvastaisesti, tarvitset pääsyn tietoihin oikeusvaateen puolustamiseksi tai olet kieltänyt henkilötietojesi käsittelyn, mitä tulee siihen, onko käsittelylle hyväksyttävää syytä.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi ”).  Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista sellaisissa tapauksissa, joissa tietoja ei enää tarvita niiden alkuperäiseen keräystarkoitukseen. Yrityksellä PS Perintä OYsaattaa kuitenkin olla oikeudellisia velvoitteita, jotka estävät meitä poistamasta välittömästi tietojasi. Nämä velvoitteet johtuvat kirjanpitoa, verotusta, pankkialaa ja rahanpesua koskevasta lainsäädännöstä. Tällaisessa tapauksessa varmistamme, että sellaisia tietoja, jotka olemme velvolliset tallentamaan, ei voida käyttää muihin tarkoituksiin kuin tällaisten oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseen.

Valitukset. Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle koskien henkilötietojesi käsittelyä.

Ota yhteyttä 

PS Perintä OY on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2841594-5 ja osoitteella Urho Kekkosen katu 4-6E 00100 Helsinki.
 
Rebecca Eriksson on yrityksen PS Perintä OY tietosuojavastaava, johon saa yhteyden sähköpostitse: dpo@psnordic.com.

PS Perintä OY on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä yllä mainitun mukaisesti. PS Perintä OY noudattaa Suomen tietosuojalainsäädäntöä.