GDPR - Databeskyttelsespolitik

Hvis du er kunde hos os

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du: 

  – besøger eller anvender vores webside, 
  – får eller svarer på elektroniske meddelelser fra os, 
  – ser eller klikker på andet online indhold, samt 
  – interagerer med os via andre websider og apps. 

 

Typen af oplysninger vi indsamler afhænger af, hvilken tjeneste du anvender. Disse oplysninger kan f.eks. være: 

  person- og kontaktinformation: navn, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer osv., samt 
  informationen du giver os.

 

Vi (og vores serviceudbydere) indsamler også information ved hjælp af såkaldte cookies og lignende teknologier. De fleste cookies og lignende teknologier indsamler kun uidentificerede data, f.eks. hvordan man kommer til vores webside eller din position. Men nogle typer cookies og lignende teknologier indsamler personoplysninger. 
 
Vi (og vores serviceudbydere) kan også indsamle oplysninger, der er offentligt tilgængelige på tredjepartsplatforme (såsom sociale mediers online-platforme), gennem databaser eller registre på Internettet eller på anden lovlig måde. Indsamlingen af sådanne oplysninger er underlagt tredjeparts brugervilkår og/eller privatlivspolitik. 

 

Hvad gør vi med din information?

Formålet med behandlingen  Lovligt grundlag for behandling
(”hvorfor er behandling nødvendig”)
For at administrere din betaling og kundeforholdet, f.eks. at opfylde vores forpligtelser over for dig og at give dig oplysninger, produkter og tjenester, som du anmoder om fra os. Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig.
For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine  Oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg.
For at overholde gældende lovgivning, såsom lov om indsats mod hvidvaskning af penge, samt regnskabslovgivningen.  Følge gældende lovgivning.
For at forhindre misbrug af Pay Solutions Denmarks tjenester som en del af vores bestræbelser på at holde tjenesterne trygge og sikre  Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig og følge gældende lovgivning. 
For kundeanalyse administrer Pay Solutions Denmarks tjenester, samt for Pay Solutions Denmarks interne opgaver, herunder fejlfindings-, dataanalyse-, tests-, forsknings- og statistiske formål.  For at foretage risikoanalyse for at forhindre svindel og risikostyring.

 

Hvis du har gæld

Hvilke oplysninger indsamler vi? 

Vi behandler de person- og kundeoplysninger, du giver eller har indsendt til os, eller som vi har indsamlet med det formål at styre dit gældsanliggende.  
 
Vi (og vores serviceudbydere) indsamler også information ved hjælp af såkaldte cookies og lignende teknologier. De fleste cookies og lignende teknologier indsamler kun uidentificerede data, f.eks. hvordan man kommer til vores webside eller din position. Men nogle typer cookies og lignende teknologier indsamler personoplysninger.  
 
Vi (og vores serviceudbydere) kan også indsamle oplysninger, der er offentligt tilgængelige på tredjepartsplatforme (såsom sociale mediers online-platforme), gennem databaser eller registre på Internettet eller på anden lovlig måde. Indsamlingen af sådanne oplysninger er underlagt tredjeparts brugervilkår og/eller privatlivspolitik. 

Typen af oplysninger vi indsamler afhænger af, hvilken tjeneste du anvender. Disse oplysninger kan f.eks. være: 

  person- og kontaktinformation : navn, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer osv.,
  finansiel information: din indkomst, eventuelle krediter, negativ betalingshistorik osv., samt
  informationen, du giver os. 

 

Hvad gør vi med din information? 

Formålet med behandlingen  Lovligt grundlag for behandling
(”hvorfor er behandling nødvendig”) 
For at indsamle betaling eller anden fuldbyrdelse på en effektiv måde.  Almen interesse
For at bekræfte din identitet, samt dine person- og kontaktoplysninger  Almen interesse
For at overholde gældende lovgivning, såsom lov om indsats mod hvidvaskning af penge, samt regnskabslovgivningen.  Følge gældende lovgivning.

 

Hvem vil vi dele din information med? 

Vi kan overføre til eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparter som følger: 

  – med kreditvirksomheder og lignende virksomheder for at rapportere eller spørge om din økonomiske situation og rapportere eller indsamle dine forfaldne fordringer i overensstemmelse med vores vilkår,  
  – med tilsynsmyndigheder, domstole og offentlige myndigheder for at overholde lovbestemmelser, lovkrav eller regeringskrav og regeringsanmodninger, 
  – med vores serviceudbydere, reguleringsmyndigheder og offentlige myndigheder for at opdage og forebygge svig eller kriminel aktivitet, samt 
  – med vores serviceudbydere, der yder service på vores vegne og hjælper os med at drive vores forretning (vi kræver at serviceudbydere beskytter personlige oplysninger og kun bruger dine personlige oplysninger til de formål, som vi angiver). 

 

Vi tager alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau. 
 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 

Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandlingen, og så længe som det kræves i henhold til lovbestemte lagringstider. Hvis du er kunde hos os, betyder dette generelt, at vi gemmer oplysningerne, så længe vi har et løbende kundeforhold, samt 12 måneder derefter. Hvis du har gæld, betyder det generelt, at vi gemmer oplysningerne, så længe du har en igangværende inkasso hos os, samt 12 måneder derefter. Bogføringsoplysninger kan gemmes i længere tid i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Dine rettigheder 

Ret til at få adgang til dine oplysninger.  Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, du gerne vil kende, samt verificere de oplysninger, vi har om dig. Det er gratis at anmode om kopien. 

Ret til rettelser. Du har ret til at korrigere fejl eller ikke-komplet information om dig selv.

Ret til begrænsninger. Du har ret til at anmode om at behandling af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder, når du har stillet spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af dine personoplysninger, behandlingen har været ulovlig, du har brug for adgang til oplysningerne for at forsvare juridiske krav, eller du har protesteret mod behandlingen når det kommer til om, der er et lovligt grundlag for behandlingen.

Ret til at blive slettet (”retten til at blive glemt”).  Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i det tilfælde, hvor oplysningerne ikke længere er nødvendige for det formål, som de blev indsamlet for. Der kan dog være lovlige forpligtelser for Pay Solutions Denmark, som forhindrer os i straks at slette dele af dine oplysninger. Disse forpligtelser stammer fra regnskabs- og skattelovgivningen samt bank- og hvidvaskningslovgivning. I et sådant tilfælde blokerer vi de oplysninger, som vi skal gemme, således at de ikke kan bruges til andre formål end at opfylde sådanne juridiske forpligtelser.

Klager. Du har ret til at indgive klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Kontakt os

Pay Solutions Denmark er registreret hos Erhvervs-og Selskabsstyrelsen med registreringsnummer 35532315 og med Lyngbyvej 20 2100 København Ø.

Rebecca Eriksson er databeskyttelsesombudsmand for Pay Solutions Denmark, og kan kontaktes på e-mailadressen dpo@psnordic.com.

Pay Solutions Denmark er personoplysningsansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som angivet ovenfor. Pay Solutions Denmark følger dansk databeskyttelseslovgivning.