Skip to content

Trots pandemi – antal konkurser har inte ökat

I början av förra året ökade antalet konkurser lavinartat till följd av utbrottet av covid-19 och de restriktioner som gjorde att flera branscher fick ställa om sina verksamheter totalt. Statistik från kreditupplysningsföretaget UC visar dock att trots pandemin har det totala antalet konkurser under 2020 varken ökat eller minskat i jämförelse med föregående år. 

– Det kan bero på en kombination av två saker, menar Marcus RydaspCustomer Relations Manager på PS Finance Group. Företag har utnyttjat statens skatteuppskov för att överleva och de förhållandevis lösa råden till befolkningen har gjort att svenskarna fortsatt att konsumera på ett likande sätt som tidigare, om än i en mindre grad. 

Verksamheter som livnär sig på resor och ansamlingar av stora grupper människor har som väntat varit extra utsatta. Till exempel ökade konkurserna bland hotell- och restaurangbranschen med hela 35% och partihandeln till följd att detta med 24%, medan byggindustrin och trädgårdshandlare klarat sig bättre än väntat med en knapp ökning jämfört med 2019 (Källa: UC). 

– I övriga branscher har man lyckats hålla sig flytande, bland annat genom att ställa om till digitala säljkanaler och användning av statens stödpaketsäger Marcus. Risken finns dock att de företag som belånat sig genom statens skatteuppskov kommer att få det tufft under 2021 då tanken är att merparten ska betalas tillbaka under andra kvartalet så länge staten inte godkänner uppskov. 

På frågan om vilka råd han skulle vilja ge till svenska företagare inför 2021 pekar han på vikten av att bedöma risken för obestånd. 

– Jag ser att många gör affärer precis som tidigare, utan att se över risken för obestånd hos sina kunder, säger Marcus. Det kan låta hårt men att inte få in betalningar för utfört arbete kan i dessa tider innebära stora konsekvenser. Min rekommendation är därför att göra mer noggranna bedömningar av betalningsförmågan innan man gör en ny affär, till exempel som vi gör på PS där vi tittar på kreditinformation och betalningshistorik som grund för att bedöma vilken inkasseringsmetod som är optimal för den specifika kundtypen. 

 

Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av tips, artiklar och allt spännande som händer inom PS Finance Group. 

Dela:

Fler nyheter

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt är serien där vi samlar intressanta rättsfall från Sveriges alla hörn.

Rätt ska vara rätt

Dessa rättsfall från Sveriges alla hörn berör punkter som PS Juridik arbetar med dagligen och som våra jurister