Skip to content

PS Metoden

Minska kundförlusterna med analytisk kravhantering

Era kunder skiljer sig åt, så varför borde deras fordringar hanteras på samma sätt? Från vår långa erfarenhet vet vi att kravhantering blir framgångsrikast när den anpassas till gäldenärens historik, deras omständigheter och deras förhållande till er som leverantör. Därför erbjuder vi PS metoden.

PS metoden är vårt analytiska och differentierade ramverk för påminnelse- och inkassohantering. Genom att skilja på riskkunder, normala kunder samt era allra viktigaste kunder och anpassa kravhanteringen uppnår vi ett snabbare och bättre resultat.

Differentierad kravhantering

PS metoden kan effektivisera er hantering av både inkasso och betalningspåminnelser. Vi kategoriserar era kunder i tre olika kategorier: riskkunder baserat på creditscore och historik, normala kunder och utvalda VIP-kunder som ni själva utser. En mjukare hantering kan tillämpas på VIP-kunderna och en snabbare hantering på riskkunderna. Klicka nedan om ni vill se mer om hur flödet från förfallodag till avslutat ärende påverkas av PS metoden.

PS metoden minskar era kundförluster genom att proaktivt tillämpa rätt hantering för rätt kund. Genom att även basera klassificeringen på historik får de kunder som återkommande betalar sent en snabbare hantering och ni får kortare betalningstider och ett förbättrat kassaflöde.

Låter detta intressant? Läs vidare om hur differentierad hantering fungerar och hur det kan förbättra ert kassaflöde utan att skada era viktigaste kundrelationer.

Vad innebär de olika kategorierna?

RISKKUNDER

Kunder som bedöms innebära en större risk för obestånd inom de närmaste månaderna eller som av andra anledningar inte förväntas betala. Klassificeringen baseras på extern kreditinformation och på betalningshistorik till er som fordringsägare. Detta innebär en snabbare kravhantering med påminnelse kort efter förfallodagen och inkasso direkt efter att påminnelsen förfallit till betalning.

NORMALKUNDER

Kunder som inte har en återkommande historik av sena eller uteblivna betalningar eller andra riskfaktorer. Här återfinns sannolikt majoriteten av era kunder. De får en normal påminnelse- och inkassohantering enligt de riktlinjer som vi gemensamt har tagit fram.

VIP-KUNDER

Kunder som ni själva väljer ut. Dessa är era viktigaste kundrelationer som är kritiska för er verksamhet. Dessa kunder får en mjukare hantering med senare och eventuellt fler påminnelser och med telefonkontakt innan inkassokravet skickas.

Är PS Metoden rätt för er?

PS Metoden kan tillämpas för alla typer av företag och för både påminnelse- och inkassohantering. Metoden är anpassningsbar och det är ni som avgör hur snart åtgärder ska tas för de olika kategorierna.

Bli kund idag och testa PS Metoden, eller kontakta oss om ni redan är kund och vill använda er av PS metoden för er kravhantering.

Vill du hålla dig uppdaterad med nyheter och information från PS Finance Group? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad

Så påverkas flödet

Era kunder får alltid en normal kravhanteringsprocess, men det som skiljer sig mellan kategorierna är hur tidigt åtgärder tas. Era VIP-kunder får även en särskilt mjuk hantering med telefoninkasso innan hårdare åtgärder.

Boka ett möte

Här kan du boka ett digitalt möte med en av våra rådgivare, oavsett om du är intresserad av våra tjänster, vill  diskutera förbättringsmöjligheter inom er fordringshantering, eller vill få en demo av våra lösningar. Välj en ledig tid som passar dig och fyll i lite kort information om ditt företag så återkommer vi snabbt med en mötesinbjudan med länk till videomötet.

Finns det inte en ledig tid som passar dig? Vi lägger regelbundet upp nya tider, men du kan även höra av dig direkt för att planera in ett möte om inga av tiderna passar.

Boka ett möte

Här kan du boka ett digitalt möte med en av våra rådgivare, oavsett om du är intresserad av våra tjänster, vill  diskutera förbättringsmöjligheter inom er fordringshantering, eller vill få en demo av våra lösningar. Välj en ledig tid som passar dig och fyll i lite kort information om ditt företag så återkommer vi snabbt med en mötesinbjudan med länk till videomötet.