Skip to content

Vår vision

Vi kommer att fortsätta utveckla våra avancerade inkassotjänster för att ligga i spetsen

PS Finance Group är en aktör som skapar förutsättningar för försäljning genom kredit i Norden, bevarar kundrelationer och säkerställer tillväxt i Sverige. Genom en hög servicenivå, en gedigen kompetens och intelligenta tekniska lösningar är vi det självklara valet som partner.

Några ord från vår VD

Det är med stor tillfredställelse vi idag kan erbjuda den svenska marknaden alla de tjänster som företag i Sverige behöver kring allt som har med fakturans (hyres/låneavins) värdekedja att göra och på ett kvalificerat och kompetent sätt. Genom att satsa på integrerade tjänster, byggda på moderna API-lösningar vågar jag säga att vi ligger i framkant inom våra verksamhetsområden.

Vi började vår verksamhet som ett renodlat inkassoföretag år 2009, adderade till faktureringstjänsterna efter några år och har sedan år 2016 även med finansierings- och juridiktjänster i vårt sortiment.

Vi kommer att fortsätta utveckla våra avancerade inkassotjänster för att ligga i spetsen i Norden för den kräsna inkassoköparen. Vi kommer vidare att satsa än mer på användargränssnittet när det gäller alla våra tjänster.

Välkommen som kund till PS Finance Group, ni kommer inte att bli besvikna!

 

Med bästa hälsningar,

Christer Eriksson, VD

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare