Fakturaservice

TJENESTEN FAKTURASERVICE, DER VI TAR HÅND OM ALT

Med tjenesten fakturaservice får du en helhetsløsning der vi tar hånd om alt. Gjennom en enkel overføring løser vi filer i de fleste formater og tar hånd om hele administrasjonen. Vi tilegner oss selvsagt kunnskap om din bransje, slik at vi kan yte best mulig service til kundene dine.

Hos oss får du fakturaløsninger som er beregnet på både små og store bedrifter. Vi gjør alt fra å skrive ut og sende faktura til å innkassere beløpet via påminnelse eller inkasso. Ved behov går vi også rettens vei for å inndrive fordringer. Fakturaer sendes med din bedrifts logo og betingelser. Betaling kan foretas til enten bedriftens bankkonto eller til vår klientkonto. Ved å outsource faktureringen til oss frigjør du ressurser til bedriftens kjernevirksomhet, ettersom vi tar hånd om all administrasjon, distribusjon og oppfølging. Bedriftens kontantstrøm vil også forbedres takket være raskere betaling fra kundene.

1

FAKTURA

Systemet vårt kommuniserer med de fleste markedsledende økonomisystemer. Distribusjon skjer via EDI, brev og smarte e-postløsninger.

2

KONTROLL

Vi håndterer, kontrollerer og overvåker innbetaling fra kundene dine.

3

PÅMINNELSE

Påminnelse sendes ut etter 14 dager. Ønsker du en mykere håndtering, kan vi sende en ytterligere påminnelse til kunden.

4

BESLUTNINGSPUNKT

Som kunde kan du selv velge hvordan vi skal drive saken videre.

5

INKASSOVARSEL

Hvis kunden til tross for påminnelse ikke har betalt fakturaen, sender vi et inkassovarsel.

6

PROSESSVARSEL

Vi gjør nødvendige tiltak for beslutning om langtidsovervåking eller forliksklage.

Fordelene med fakturaservice

Faktureringen håndteres effektivt og kontinuerlig, noe som gir bedre kontantstrøm og mer tid til overs, siden all løpende administrasjon, blant annet overvåking og påminnelser, håndteres av oss. Fokuser på kjernevirksomheten og overlat resten til oss!