Skip to content

Ränta/Dröjsmålsränta

Inom den ekonomiska världen finns mängder av olika begrepp och termer man ofta känner till men kanske inte alltid vet dess egentliga innebörd. Att förstå sig på de mest allmänna begreppen är en stor fördel oavsett det handlar om privatpersoner som ska köpa bostad eller företag som ska investera i aktier. Man undviker missförstånd och minskar risken att ta fel beslut inför framtiden, dessutom hjälper det för att förstå vad som händer på marknaden.

Olika räntor

Ett vanligt förekommande ord inom finansiella sammanhang är ränta, vilket är ett generellt uttryck för att dels beskriva priset på lånad likvid dels en långivares avkastning på ett lån. Det finns en hel del olika slags av räntor, men oavsett vad det handlar om syftar den till att bestämma vilket belopp man vill ha i en framtida tidpunkt istället för att ha pengarna i handen idag. När någon typ av ränta anges brukar den så kallade realräntan (vilken ej tar hänsyn till inflationen medan den nominella årsräntan anpassar sig efter inflationen) anges men i vissa fall kan även en effektiv ränta anges. I Sverige används referensränta för att ge en jämförbar variabel av det aktuella ränteläget och den fastställs två gånger per år av svenska Riksbanken.

När det kommer till fakturahantering är dröjsmålsränta ett vanligt begrepp som inte är att blanda ihop med andra räntor. Dröjsmålsränta innebär att en avgift räknas ut enligt den svenska räntelagen för att sedan läggas på skuldbeloppet som inte betalats i tid. Borgenären har rätt att kräva gäldenären på det ursprungliga beloppet samt dröjsmålsränta.

Bankvärlden är kanske den sektor som allra mest använder sig av termen ränta i olika sammanhang. Pengarna man exempelvis väljer att sätta in på ett bankkonto räknas utifrån en ränta på inlåning, vilket är en särskild framtagen ränta banken betalar kunden för de insatta pengarna. Tvärtom, heter det utlåningsränta om det är kunden som får lånade pengar av banken, ett bra exempel som många har erfarenhet av är bolån för att köpa bostad.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Fält markerade med en * är obligatoriska