Skip to content

Likvidation

Inom företagsvärlden återfinns en hel del termer och begrepp man kanske sällan bryr sig om att lära sig mer om så länge det inte berör ens egen verksamhet. Men faktum är att man som företagare bör läsa på och förstå innebörden av olika begrepp för man kan aldrig vara säker på i vilken situation det egna företaget kommer att befinna sig i framtidsmässigt.

Vad betyder likvidation?

Likvidation är ett av dessa vanligt förekommande begrepp inom företagsekonomi som de flesta har hört talas om men som inte riktigt känner till vad termen på djupet innebär. Med likvidation innebär det att ett företag eller bolag (aktiebolag) löses upp och de ingående tillgångarna blir till likvid i form av pengar, som i sin tur bland annat används för att avbetala en skuld eller flera. Det eventuella överskottet av de omvandlade pengarna delas i enighet med aktieinnehavet till ägarna.

Vem tar beslutet?

Det är vanligtvis bolagsstämman som tar beslutet om att företaget ska upplösas genom likvidation, vilket kallas för frivillig likvidation. Men i de fall en särskild situation uppstått, så som exempelvis kapital som är lägre än vad som krävs enligt lag, är det bolagsverket eller tingsrätten som tar beslutet. Skulle företaget sakna en auktoriserad revisor eller styrelse, och om årsredovisningen inte presenterats i tid, har bolagsverket även rätten att kräva företaget på likvidation, så kallad ”tvångslikvidation”.

När bolagsstämman beslutar sig för en likvidation av företaget ska det skickas in i form av en anmälan till bolagsverket som i sin tur tar fram en likvidator (den som avvecklar bolaget) för ärendet. Det är många gånger bolagsstämman som föreslår en likvidator, och i samband med att företaget befinner sig i likvidation är det styrelsen och VD som representerar bolaget tills dess de formella likvidatorerna utsetts av Bolagsverket. Skulle ingen särskild tid framgå i anmälan gäller likvidationsbeslutet från det att Bolagsverket mottagit beslutet.

När företaget officiellt lösts upp och betalat eventuell skuld med den likvid som frigjorts upphör även det formella företagsnamnet att gälla. I de fall man önskar behålla namnet kan man exempelvis göra detta via en så kallad bifirma eller via varumärkesregistrering.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Fält markerade med en * är obligatoriska