Skip to content

Långtidsbevakning

När det kommer till skulder talas det en hel del om preskribering och preskriptionstid, begreppet innebär att den som begär att få betalt förlorar rätten att få summan betalad. Skulder till den svenska staten har normalt sett preskriptionstid på fem år och är det skatteverket som är borgenär kan denna myndighet ansöka om att få tiden förlängd.

Inom företag och handel är den officiella preskriptionstiden tre år, att tänka på när det kommer till konsumentfordringar är att vissa skulder verkar tillhöra kategorin men att de i verkligheten inte gör det. Skulder man har hos exempelvis Trafikförsäkringsföreningen är ett exempel på denna typ av skulder och här är det tio år som gäller i preskriptionstid. Andra skulder eller fordringar som uppstår via kontinuerliga skuldebrev har även de tio år.

Obetalda skulder

Idag är det tyvärr så att allt för många har allt för lite koll på sin egen ekonomi, vilket resulterar i obetalda fakturor och krav på betalningar från olika håll. Inkasso är ett sätt för borgenärer att driva in obetalade skulder och i de fall den skuldsatte inte betalar kan denne i sin tur gå direkt till kronofogden och driva in skulden via rättsliga åtgärder. Det finns många olika alternativ att ta hjälp av för att återvinna förlorade pengar, större som mindre inkassobolag ägnar sig åt en aktiv bearbetning för att hjälpa företag och privatpersoner att driva in skulder.

Långtidsbevakning

Skulle en skuld inte bli betalad med hjälp av inkassohot kan borgenären som tidigare nämnt gå vidare till kronofogden. Det finns tillfällen då kronofogden inte lyckas med den så kallade utmätningen, vilket ger borgenären möjligheten att sätta ärendet på långtidsbevakning, eller efterbevakning som det också kallas.

Med långtidsbevakning menas att skulden kontrolleras kontinuerligt utifrån den skuldsattes betalningsförmåga. Bearbetningen sker frekvent via brev och telefon för att skapa möjlighet till en frivillig betalning av skulden. Likadant gäller om den skuldsatte innehar mycket och stora skulder samtidigt som kronofogdens utmätning är liten i omfång. Det ska dock nämnas att långtidsbevakning/efterbevakning är allt annat än en fördel för den skuldsatte, tvärtom innebär det en ännu mer strikt och ansträngd bevakning.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Fält markerade med en * är obligatoriska