Skip to content

Kronofogden

Kronofogden, eller Kronofogdemyndigheten, är en statlig svensk inrättning som har som uppgift att driva in skulder och säkerställa att uteblivna betalningar faktiskt betalas. Sedan år 2008 är Kronofogden en helt egen statlig myndighet, och närmare bestämt en förvaltningsmyndighet. Kronofogden är den yttersta myndigheten som har hand om indrivning. Innan ett ärende hamnar hos dem har det redan föregåtts av en rad turer. Den som ställt ut fakturan ska vid utebliven betalning skicka en eller flera påminnelser som ger den betalningsskyldige möjligheten att göra rätt för sig. Sker inte detta kan ärendet gå till inkasso, vilket ofta innebär att fakturan säljs till en aktör vars uppgift det är att driva in skulden. Lyckas inte heller detta kan de i sin tur lämna ärendet vidare till Kronofogden. Kronofogdemyndigheten kan nämligen ta ut ersättning från den betalningsskyldige genom bland annat utmätning och betalningssäkring. Detta innebär helt enkelt att man tar i beslag egendom eller delar av lönen från den betalningsskyldige och betalar av på skulden med dessa medel.

Kronofogdemyndighetens uppdrag

Kronofogdemyndighetens främsta uppdrag är att se till att alla som lever och verkar i Sverige gör rätt för sig när det kommer till den ekonomiska biten. Detta gör man genom att driva in uteblivna skulder och betalningar. I Kronofogdemyndighetens uppdragsbeskrivning står det även att myndigheten ska sträva efter att minska det totala antalet personer med skulder i Sverige. Detta ska man göra genom att erbjuda skuldsatta människor och företag den hjälp som de behöver för att kunna ta sig ut den negativa situation som de hamnat i. Den hjälp som man kan erbjuda är främst rådgivning när det gäller den ekonomiska situationen samt praktisk och handfast hjälp med att lägga upp avbetalningsplaner och påbörja eventuella processer för skuldsanering. I vissa fall kan även Kronofogdemyndigheten förhandla med borgenärer om en reducering av skuldbeloppet eller avskrivningar – detta sker dock mycket sällan.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Fält markerade med en * är obligatoriska