Skip to content

Hur väljer man rätt inkassobolag?

Att köpa och sälja saker på kredit är inte alls ovanligt idag. Det innebär att företaget i fråga levererar tjänsten eller produkten innan hela betalningen är gjord. Detta bygger naturligtvis på att företaget litar på kunden i fråga, och att kunden förstår villkoren i avtalet och betalar inom den angivna tidsramen. Oftast fungerar detta bra och utan problem, och denna process kan då vara till fördel för både kunden och företaget.

Ett inkassoföretag är en fordringsägare som ofta också går under namnet borgenär, vilket inte ska förväxlas med en borgensman, som är den person som går i borgen för någon annan vid lån. Motparten till borgenären, alltså den som ska betala, kallas för gäldenär.

Inkassobolagets uppgift

Det finns idag flera olika inkassobolag på den svenska marknaden som kan driva in skulden åt det företag som så önskar. Enkelt förklarat säljer företaget sin skuld till inkassoföretaget som åtar sig uppdraget att driva in betalningen från kunden. Det är viktigt att företaget väljer ett inkassoföretag som gör jobbet, men som samtidigt respekterar kunden och dennes eventuella förklaring till sen betalning. För en långsiktig relation är det viktigt att inkassoindrivningen sköts snyggt och professionellt för att inte skada relationen mellan kunden och företaget. Kanske kan inkassoföretaget erbjuda delbetalning eller på annat sätt underlätta betalningsprocessen för de kunder som har svårt att betala hela beloppet på en gång.

Att välja rätt samarbetspartner

Som med alla samarbeten ett företag ingår är det viktigt att samarbetet med inkassoföretaget fungerar smidigt och att båda parter känner att de drar nytta av relationen. Både företaget och inkassoorganisationen behöver känna att de litar på varandra och att de respekterar och står bakom varandras respektive processer och sätt att hantera olika ärenden. Det är därför viktigt att man som företag förstår hur inkassobolaget verkar och hur de jobbar för att driva in skulder, innan man tecknar avtal.

De företag som väljer att anlita ett inkassobolag för indrivning av betalningar bör också tänka på att inkassoföretaget ofta tar en mindre avgift eller en procentsats på beloppet av fakturan, vilket kan påverka den slutliga summan företaget erhåller. Därför bör man, som alltid, läsa alla kontrakt och avtal noga innan ett samarbete påbörjas.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Fält markerade med en * är obligatoriska