Skip to content

Bolagsbildning

Vid en bolagsbildning kan man antingen köpa ett lagerbolag, ett färdigt företag, eller starta upp en helt ny verksamhet. Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att man kommer igång med verksamheten mycket snabbare jämfört med en nyregistrering, eftersom lagerbolaget redan är registrerat och kan användas från första dagen. Vill man starta upp ett nytt företag måste man ta reda på vilka bolagsformer som finns och som passar bäst. Det som avgör är inom vilken bransch man ska verka, och om man ska driva företaget själv eller tillsammans med andra. De vanligaste bolagsformer man kan välja mellan beskrivs nedan.

Aktiebolag

Det krävs en kapitalinsats på 50 000 kr för att starta ett aktiebolag. Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare, men ingen av ägarna har något personligt ansvar för företagets skulder. Eftersom aktiebolaget är en juridisk person, kan företaget t.ex. ha kapital, skulder, anställda, samt ingå avtal. Aktiebolaget företräds av en styrelse och ibland av en VD.

Enskild näringsidkare

Om man är ensam och vill starta ett mindre företag, så passar bolagsformen enskild näringsidkare utmärkt. Man är personligt ansvarig för allt som sker i företaget. Som organisationsnummer använder man sitt personnummer. Något som är otroligt viktigt är att man separerar den privata ekonomin med företagets ekonomi.

Handelsbolag

Ett handelsbolag har två eller flera delägare, dessa kallas bolagsmän, vilket kan vara både företag och privatpersoner. Bolagsmännen är personligt ansvariga för allt som sker i företaget, men också solidariskt ansvariga, vilket innebär att en av bolagsmännen kan tvingas betala alla företagets skulder. För att undvika tvister kan det vara bra att skriva ett kompanjonavtal där man kommer överens om allt som har med företaget att göra. Precis som ett aktiebolag, så är ett handelsbolag en juridisk person.

Ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening måste man vara minst tre personer eller företag. Verksamheten ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket betyder att medlemmarna ska dra nytta av eller delta i föreningens ekonomiska verksamhet. Medlemmarna betalar en avgift för att vara med, men är inte personligt ansvariga för föreningens skulder.

Ett gott råd när det gäller bolagsformer och deras funktioner är att be om expertråd innan man beslutar sig för vilken som ska startas upp, det kan vara mycket avgörande för företagets framtid.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email
Fält markerade med en * är obligatoriska