Skip to content

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan fysiska och/eller juridiska personer. I de flesta fall upprättar man någon form av skriftligt avtal ofta kallat kontrakt. I de fall där man upprättar ett kontrakt kan det göras informellt eller strikt formellt.

Formellt kontrakt

Vid viktiga överenskommelser eller avtal som innefattar stora belopp ser man till att kontraktet blir formellt riktigt. Det innebär att det ska vara daterat, båda parters namnteckningar ska finnas på kontraktet samt att namnteckningarna är bevittnade.

Muntliga avtal

Det anses att muntliga avtal är bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Enligt rättspraxis är det så att skriftliga och muntliga avtal jämställs. Det besvärliga med muntliga avtal är att bevisa att de överhuvudtaget har ingåtts. För vissa avtal krävs det att de är skriftliga och följer lagstadgad form, till exempel vid förvärv av fast egendom.

Fysisk och juridisk person

Avtal kan ingås av både fysiska och juridiska personer. En fysisk person är en människa men det krävs att denne är över 18 år för att få ingå avtal. En juridisk person är en organisation som kan ingå avtal; stat, landsting och kommun är exempel på juridiska personer men även företag och föreningar. En juridisk person kan även ha skulder, ha anställd personal och dras inför domstol. Vad gäller företag så är aktiebolag och andra bolagsformer juridiska personer vilket däremot inte enskild firma är då firman och ägaren är samma person. En speciell juridisk person är ett dödsbo där den fysiska personen är död och kvarlåtenskapen utgör då en juridisk person.

Ensidigt och ömsesidigt avtal

Ensidiga avtal är ovanliga och i de fall de förekommer handlar det oftast om gåvor. Då är det bara den ena parten som ska prestera något. I ömsesidiga avtal ska båda parter bidra med något. Som exempel kan tas vid köp av en vara. Säljare ska då lämna ut varan medan köparen förpliktigar sig att betala. Av detta följer att de allra flesta avtal är ömsesidiga, hyreskontrakt, köpekontrakt och så vidare.

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email