Skip to content

Tvist och process

Vi företräder juridiska personer i tvister

Att tvista i domstol behöver inte innebära stora kostnader och risker. Våra jurister är godkända hos Sveriges försäkringsnämnder och kan driva ärenden med hjälp av rättsskyddet i er företagsförsäkring. 

Vi är specialister inom processföring och tvistlösning

Är ni oense med ett annat företag eller privatperson? Överväger ni att driva en process i domstol? Vi företräder er i tvister oavsett om ni riskerar stämning eller om ni vill stämma. Vi har erfarenhet från hundratals processer och räds inte att ta striden. PS Juridik hjälper er att, på ett så effektivt och förmånligt sätt som möjligt, finna er väg ut ur tvisten. 

Rätt ska vara rätt helt enkelt! 

VI ERBJUDER HJÄLP MED BLAND ANNAT

  • Tvistig fordran 
  • Skadestånd 
  • Skiljeförfarande 
  • Försäkringsanspråk 

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad