Skip to content

Tvist och process

Är ni oense med ett annat företag eller privatperson?

Vi företräder Er i tvister - både Ni som riskerar stämning och Ni som vill stämma

Är ni oense med ett annat företag eller privatperson? Överväger ni att driva en process i domstol?  Vi företräder er i tvister oavsett om ni riskerar stämning eller om ni vill stämma. Vi har erfarenhet från hundratals processer och räds inte att ta striden. Inom PS Juridik hjälper vi er att, på ett så effektivt och förmånligt sätt som möjligt, finna er väg ut ur tvisten.

Att tvista i domstol behöver inte innebära stora kostnader och risker. Vi är godkända hos Sveriges försäkringsnämnder och kan driva ärenden med hjälp av rättsskyddet i er företagsförsäkring. Vi har självklart, till skillnad från advokatbyråer, möjlighet att driva ärenden på provisionsbasis. För er som kund innebär detta att ni inte behöver ligga ute med ekonomiska medel eller stå med samma risk vid processen.

Rätt ska vara rätt helt enkelt!

VI ERBJUDER BLAND ANNAT

  • Tvist med leverantör
  • Tvistig fordran
  • Skadestånd
  • Skiljeförfarande
  • Försäkringsanspråk
  • Hjälp vid rättsskydd

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare

Fält markerade med en * är obligatoriska