Skip to content

Övriga rättsområden

Vi erbjuder tjänster inom hyresjuridik, el- och energi och konsumentjuridik

PS Juridik är erfarna inom hyresjuridik, el-och energi och konsumentjuridik. Dessa branschspecifika rättsområden kräver utarbetade metoder för att nå önskat resultat!

Hyresjuridik

Hyresförhållanden, både avseende lokaler och bostäder, kan ge upphov till en mängd problem och frågeställningar. Vi finns här för er oavsett om ni är kommersiell hyresgäst eller hyresvärd. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa er genom förebyggande åtgärder för att undvika problem redan innan de ger konsekvenser för er verksamhet. För dig som hyresvärd kan vi ge råd om olika juridiska vägar för att snabbt uppnå önskat resultat. Vi jobbar med snabba avhysningar! 

El och energi

Ett av våra största områden är el- och energibranschen där vi löpande företräder företag i tvister och bistår dem i juridiska frågor. Det kan röra sig om leverantörsavtal, kundavtal eller uppsägning av konsumentavtal, men framför allt driver vi mål rörande obetalda elfordringar. Hos oss får ni den hjälp ni behöver av jurister som kan era branschspecifika utmaningar och energimarknadens juridiska ramverk. 

Konsumentjuridik

Idag representerar vi en rad konsumentbolag i juridiska frågor och tvister. Med hög kompetens och lång erfarenhet av konsumentjuridik är vi redo att driva ärenden för er som säljer till konsumenter, tillhandahåller konsumenttjänster samt lämnar konsumentkrediter. Vi är vana att hantera den här sortens ärenden och driver löpande processer av denna karaktär i domstol. 

VI ERBJUDER HJÄLP MED BLAND ANNAT

  • Juridiskt ombud i tvister vid allmänna domstolar eller Hyresnämnden 
  • Avhysningar 
  • Uppsägning av hyresavtal 
  • Förverkande 
  • Upprättande av hyresavtal 
  • Energimarknadens juridiska ramverk 
  • Biträde för B2C-företag i tvist och process 

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad