Skip to content

Kredit- och obeståndsrätt

Hos oss blir ditt ärende inte ett i mängden

Vi har nytänkande och förmånliga lösningar vid leasingtvister och lång erfarenhet av obeståndsrätt där vi drar fördel av att arbeta nära våra inkassohandläggare.

Leasing - ett av våra nyckelområden

Har er leasetagare hamnat efter med betalningarna? Leasingtvister kan bli komplicerade och långdragna, men vi på PS Juridik vet hur vi kan skynda på processen med bästa resultat. Vi har mångårig erfarenhet av leasingtvister för stora aktörer och kan erbjuda effektiva lösningar. Hos oss blir ditt case inte ett i mängden – ni får alltid kundanpassad och situationsbaserad juridisk rådgivning. 

Obestånd - från rekonstruktion till personligt ansvar

PS Juridik har lång erfarenhet av att arbeta med obeståndrätt. Vi erbjuder juridisk rådgivning vid frågor inom allt från rekonstruktion och konkurs till utredning om personligt ansvar. Som en del av PS Finance Group arbetar vi nära våra inkassohandläggare vilket ger oss en fördel vid överlåtelse av ärenden. Genom oss får ni information kring era rättigheter som borgenär vid en obeståndssituation och vilka åtgärder som vi rekommenderar för att hantera situationer som dessa.  

VI ERBJUDER HJÄLP MED BLAND ANNAT

  • Utredning om personligt ansvar 
  • Rådgivning gällande ansvar och skyldigheter för ägare och företagsledning 
  • Ansökan om konkurs  
  • Bevakning i företagsrekonstruktioner
  • Underhandsuppgörelser och ackord 

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad