Bygg och entreprenad

Vi hjälper er med avtal, formalia och entreprenadanknutna frågor

Att driva byggbolag ska handla om affärerna, inte pappersarbetet. PS Juridik är ert naturliga bollplank och er självklara partner. Vi bistår och stöttar er hela vägen från offert och uppstart till entreprenadens avlämnande och slutbesiktning såväl som under garantitiden.

Entreprenader utmärker sig genom att vara unika i varje enskilt fall. Tidsfrister, kvalitet och betalning är av vikt för alla inblandade parter. Vi har lång erfarenhet av entreprenader och vi har givetvis stor kompetens inom samtliga standardvillkor som exempelvis AB04 och ABT06.

Vi finns med er hela vägen!

Vi erbjuder bland annat:

  • Taktisk rådgivning
  • Rättsutredningar
  • Avtalsskrivning och -granskning
  • Juridiskt ombud i entreprenadtvister
  • Föreläsningar och utbildningar

Vill du boka in en timme gratis rådgivning?

Fält markerade med en * är obligatoriska