Skip to content

Bolagsrätt och affärsjuridik

Försäkra er om att all bolagsformalia är på sin plats

Vi hjälper er gärna vid frågor kring standardavtal och allmänna villkor, bolagsformalia, due diligence eller GDRP.

Standardavtal och allmänna avtalsvillkor

Har ni funderingar kring avtalsrättsliga frågor? PS Juridik kan vara ert bollplank i alla lägen. Vi hjälper er med att skriva avtal och allmänna avtalsvillkor samt allmän affärsjuridisk rådgivning. Allt för att säkra er rätt i alla lägen. Hos oss får ni hjälp med att förebygga tvister genom att avtalsrättsligt reglera era affärer på ett sätt som tillvaratar ert bolags intresse på bästa sätt. 

Bolagsformalia

PS Juridik hjälper er verksamhet att hantera bolagsformalia på ett korrekt sätt. Exempelvis vid registrering av nya bolag eller bolagsstämmor. Detta är viktigt eftersom felhantering av bolagsformalia kan innebära att beslut och avtal anses ogiltiga. Vi har lång erfarenhet inom bolags- och associationsrätt och driver ärenden åt en rad kunder inom olika branscher med varierande bolagsstrukturer. Genom oss får ni löpande assistans i en rad frågor som är viktiga för er, stora som små. Låt oss bli er juridikpartner och försäkra er om att all bolagsformalia är på sin plats. 

Due diligence

På uppdrag av kund genomför vi företagsbesiktningar som också kallas för due diligence. Behovet av en due diligence uppstår i samband med till exempel bolagsförvärv, kapitalanskaffning eller en börsnotering. Vi har två nivåer på omfattningen av besiktningen och kan därmed kundanpassa vår due diligence-rapport efter önskemål. 

GDPR

Låt oss försäkra er om att dataskyddsförordningen följsVi hjälper er som företagare att se över huruvida personuppgifter i er verksamhet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Vi upprättar grundläggande GDPR-avtal och granskar era befintliga avtal och dokument för att försäkra er om att dataskyddsförordningen följs. Vi sätter oss snabbt in i er organisation och tar fram de åtgärder som behöver vidtas.

Exempel på dokument som GDPR kräver av företag idag inkluderar integritetspolicys, biträdesavtal för hantering personuppgifter och registerförteckning. Exempelvis krävs i regel integritetspolicys bestående av flertalet dokument, både för externt och internt bruk. Det är viktigt för att försäkra er om att ert företag inte bryter mot GDPR då konsekvenserna av detta kan innebära mycket höga bötesbelopp.

Låt oss assistera er i arbetet att utforma GDPR-vänliga avtal och dokument. Våra jurister som arbetar med dataskyddsfrågor ger dig rådgivning vid implementering och granskning av er hantering av GDPR. 

VI ERBJUDER HJÄLP MED BLAND ANNAT

 • Taktisk rådgivning
 • Upprättande av allmänna villkor och avtalsmallar
 • Rättsutredningar
 • Bolagsformalia
 • Styrdokument
 • Aktieägaravtal
 • Delägarskap (in- och utträde)
 • Företagsöverlåtelser
 • Rådgivning angående GDPR
 • Juridisk hjälp vid mindre dataskydds-tvister
 • Biträdesavtal och integritetspolicys

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad