Inkassoservice

Vi som inkassoföretag fokuserar på att ni ska få betalt för era fordringar

Att ni som kund får betalt för era fordringar är alltid vårt främsta fokus. Vårt arbetssätt och våra hanteringsmetoder bygger på stor kunskap och mångårig erfarenhet från framgångsrikt inkasso. Vi utför vår inkassoservice inom inkasso med stort engagemang och med professionell hantering, både i Sverige och i utlandet.

Vi som inkassoföretag debiterar inga startkostnader eller fasta avgifter – att vara kund hos oss ska vara enkelt. En förutsättning för hög lyckandegrad är att ha en bra kravmetodik. Vi anpassar därför våra kravmetoder efter typ av fordran, gäldenär och er indrivningspolicy som fordringsägare. Vi erbjuder inkassoservice både i Sverige och utomlands enligt samma debiteringsmodell och ni behöver bara ett inlogg oavsett hur många länder ni behöver hjälp med.

Vad innebär vår inkassoservice för er?

Kompletta integrationer

I vår inkassoservice ingår filöverföring och registrering av ärenden via vår kundportal samt helt online-uppdaterad ärendeinformation dygnet runt. Vi erbjuder kompletta integrationer mot Visma, Fortnox och Navision, för helt automatiserade lösning för krav- eller inkasso mot ert ekonomisystem. Vi har dessutom färdiga API-lösningar om ni vill bygga krav- eller inkasso direkt mot system i de fall det är möjligt. Integrationerna hanterar nya kravärenden till oss samt betalningar i båda riktningar.

Hög lyckandegrad

Vi på PS Inkasso & Juridik bedriver vi inkassoservice med dokumenterat hög lyckandegrad. Vår erfarenhet och våra mätningar visar att inkasso som anpassas efter verksamhet och bransch, samt med särbehandling för vissa nyckelkunder, är det mest effektiva sättet att nå resultat och därmed ökad lönsamhet.

Personlig service

Varje fordran är unik och kräver ett unikt arbetssätt. Det är också därför vi som inkassoföretag ofta exempelvis rekommenderar inkasso genom användning av telefoninkasso som en åtgärd i indrivningen. Vi hanterar inkasso på såväl person – som företagsfordringar. När invändningar sker hjälper våra erfarna jurister till, för att få ett avslut på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.

Vill du veta mer om vårt tjänsteutbud?

Fält markerade med en * är obligatoriska