Krav- och påminnelseservice

Att se till att du får betalt är lika viktigt för oss som att du behåller dina goda kundrelationer

Att ni som kund får betalt för era fordringar är vårt huvudfokus, men det får aldrig ske på bekostnad av era kundrelationer. Vi på PS Inkasso & Juridik är övertygade om att en konsekvent kravhantering lönar sig i längden. Genom att överlämna hela- eller delar av företagets kravhantering till oss förbättrar ni likviditeten, samt minskar risken för kundförluster. Vi skickar ut krav i vårt namn och frigör resurser i er organisation, genom minskad administration.

Fungerar rutinerna kring fakturering och reskontrahantering bra redan idag? Då behöver ert företag kanske bara outsourca delar av dem, som till exempel påminnelseservice. Ni bestämmer själva antal påminnelser och på vilket sätt vi ska bemöta varje kund. Vårt mål är alltid att göra det lättare för era kunder att betala – och för er att få betalt. Det ger er bättre kassaflöde och förbättrad likviditet.

Tjänsten påminnelseservice kostar ingenting extra.

Det här ingår i påminnelseservice:

  • Betalningspåminnelser
  • Inkasso
  • Långtidsbevakning
  • Juridiska åtgärder

Vill du veta mer om vårt tjänsteutbud?

Fält markerade med en * är obligatoriska