Skip to content

Utlandsinkasso

Vi tar hand om er inkasso utomlands

Vi arbetar helt utan startavgifter, tar en rimlig provision, har gedigen erfarenhet av utlandsinkasso samt omfattande kunskap om gällande regler inom Europa. Utöver våra ombud behärskar vår kundservice fem språk och våra jurister står alltid redo med sin expertis i potentiella tvister.

Vi har mångårig expertis inom utlandsinkasso

Det kan uppfattas krångligt att hantera och driva in utländska fordringar eftersom lagar och regler skiljer sig åt. Vi på PS Inkasso & Juridik har mångårig erfarenhet och erfarenhet och expertis av inkasso i utlandetUtlandsinkasso kräver mer erfarenhet än nationell inkasso, det är svårare att driva in utländska fordringar och regler skiljer sig åt. Vi har mångårig expertis inom internationell inkasso och underlättar processen för er.

Ni som är kund hos oss kan alltid få hjälp med utlandsinkasso oavsett om det gäller en svensk eller en utländsk kund – vi bedriver utlandsinkasso inom hela Europa. I ett flertal länder i norra Europa sker det helt i egen regi, medan vi i övriga länder arbetar genom samarbetspartners och ombud. Våra ombud arbetar utifrån våra värderingar och har mycket god kunskap i respektive lands lagar och regler.

Det här erbjuder vi inom inkasso i utlandet

  • Kompletta integrationer
  • Hög lyckandegrad
  • Hög servicenivå
  • Utlandsinkasso i många länder – exempelvis Norge, Finland, Danmark, Tyskland

Hur skiljer sig utlandsinkasso från svensk inkasso?

I stora drag liknar processerna varandra även om exempelvis påminnelse- och inkassoavgifter skiljer sig samt regler kring antal dagar som måste passera innan det är tillåtet att skicka första kravbrevet. I övrigt bör det även nämnas att det byråkratiska systemen fungerar mycket olika beroende på vart i världen man driver inkassoprocessen. Inom internationell inkasso gäller det att ha koll på vad som gäller i respektive region. PS Inkasso & Juridik har lång erfarenhet av utlandsinkasso och hos oss är ni i trygga händer.

Vi gör vårt bästa för att inkassera era internationella fordringar. Ni väljer själva om ni vill att vi som samarbetspartner driver samtliga av era fakturor genom sömlösa integrationslösningar som kommunicerar med ert affärssystem eller om ni vill handplocka några utvalda ärenden för oss att ta över.

PS Inkasso & Juridik driver inkasso på ett effektivt sätt där vi vid varje ärende gör en avvägning om vilken metod som ger bäst utdelning. Detta beslut baseras bland annat på bolagets creditscore och betalninghistorik. Tillåt oss att fokusera på indrivning – detta gör att ni avlastar er personal och kan istället ägna er åt er kärnverksamhet.

Utlandsinkasso inom EU

Länder som tillhör EU har också gemensamma direktiv vad gäller sena inbetalningar och rättigheter till uppluppen ränta. Detta direktiv verkar för att små och medelstora företag ofta får ta smällen när stora och viktiga bolag inte håller sina betalningsavtal och inkommer sent med sina inbetalningar. Utlandsinkasso är därför en viktig funktion för hela ekonomin.

Vi hjälper er att få betalt för era fakturor genom att på ett professionellt sätt följa de regler som gäller för varje land. Vi driver inkasso i Europa såväl som internationellt. Ni kan även välja att skicka ut påminnelser innan det första inkassobrevet skickas om ni föredrar en mjukare hantering. Vi värderar era kundrelationer mycket högt och tillåter inte hanteringen påverka era relationer negativt. Istället använder vi oss av inarbetade rutiner som innefattar påminnelse- och kravhantering, telefoninkasso, mailkorrespondens och även rättsliga åtgärder när det behövs. För att rätt ska vara rätt.

Kontakta oss för mer information om utlandsinkasso – er väg till inkassering av utländska fordringar!

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare