Skip to content

Krav- och Påminnelseservice

Att ni som kund får betalt för era fordringar är vårt huvudfokus

Genom att överlämna hela- eller delar av företagets kravhantering till oss förbättrar ni likviditeten, samt minskar risken för kundförluster. Vi skickar ut krav i vårt namn och frigör resurser i er organisation, genom minskad administration.

Kravhantering och påminnelseservice

Att ni som kund får betalt för era fordringar är vårt huvudfokus, men det får aldrig ske på bekostnad av era kundrelationer. Vi på PS Inkasso & Juridik är övertygade om att en konsekvent kravhantering lönar sig i längden.
 
Fungerar rutinerna kring fakturering och reskontrahantering bra redan idag? Då behöver ert företag kanske bara outsourca delar av dem, som till exempel påminnelseservice. Ni bestämmer själva antal påminnelser och på vilket sätt vi ska bemöta varje kund. Vårt mål är alltid att göra det lättare för era kunder att betala – och för er att få betalt. Det ger er bättre kassaflöde och förbättrad likviditet.
 
Tjänsten påminnelseservice kostar ingenting extra.

Varför outsourca kravhantering & påminnelsetjänster?

För att kunna fokusera på det som man gör bäst finns det möjlighet att lägga ut en del av verksamheten på entreprenad, något som idag också kallas för outsourcing. Det finns många fördelar med att outsourca en del av sin verksamhet, främst det faktum att företaget kan fokusera på det de gör bäst, till exempel att utveckla och sälja sina produkter.

Genom att outsourca kravhantering och påminnelsetjänster tillåts ni fokusera på er kärnverksamhet och avlasta er personal från tidskrävande administration. Vi är experter på området och använder oss av differentierad kravhantering för bästa möjliga resultat. Med lång erfarenhet vet vi vilken metod som är mest effektiv och en avvägning görs inför varje individuellt ärende. Ni har möjlighet att skräddarsy lösningar enligt önskemål och vi värdesätter era kundrelationer. Med vår kompetens erbjuder vi även assistans genom hela processen vid exempelvis tvister och bestridanden.

DETTA INGÅR I PÅMINNELSESERVICE:

  • Betalningspåminnelser
  • Inkasso
  • Långtidsbevakning
  • Juridiska åtgärder

SÖMLÖS KRAVHANTERING OCH PÅMINNELSESERVICE

Vi erbjuder kompletta integrationer mot ekonomisystem såsom Visma Administration, E-economics, Fortnox och Navision vilket gör överföring av nya ärenden och hantering av betalningar smidig. För kopplingar till andra typer av affärssystem använder vi Rest-API, CSV-format och XML.

Kundcase: OEM Automatic testar oss

"– Vår uppfattning var att påminnelsehantering skulle räcka långt. Vi befarade att inkasso skulle påverka våra kundrelationer, berättar Henrik. Inkasso kan vara känsligt. PS blir ju vår ”förlängda arm” i vår kundrelation."

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare